Opäť máme rok za sebou ...

V týchto dňoch si už žiaci užívajú plným priehrštím svoje zaslúžené prázdniny. Učitelia 29.6.2012 rozdali žiakom vysvedčenia, ale tým ich práca ešte neskončila. Doťahujú posledné resty a hodnotia práve skončený školský rok. Aký bol? Určite náročný, ale vynikajúce výsledky našich žiakov len potvrdili, že naša škola má dobrý kredit. Keby sme mali vymenovať všetky úspechy v rôznych obvodových, krajských , mestských či dokonca celoslovenských súťažiach, vznikol by dlhý rad mien našich žiakov. Za každým úspechom sa skrýva obetavá práca pedagógov. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí venovali svoj voľný čas, vedomosti a najmä námahu a usmernenie tým najúspešnejším. Chceme sa poďakovať vedeniu školy, ktoré mimoriadne podporovalo všetky aktivity a zároveň vytvorilo dobré podmienky pre prácu pedagógov i žiakov. Veľa sa zmenilo aj v samotných priestoroch školy. Po zateplení a rekonštrukcii budovy aj triedy dostali nový šat. Svojpomocne si ich vymaľovali rodičia a učitelia. Veľké poďakovanie patrí sponzorom a rodičovskému združeniu, ktoré finančne prispelo na všetky aktivity a spolupráca s ním bola na veľmi dobrej úrovni. Ústretovosť viacerých dopomohla aj k vytvoreniu nových IKT učební, pýchou sa stal zrekonštruovaný plavecký bazén. Bohatý život školy mapovala jeho webová stránka a školský časopis.

Všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom ďakujeme za odvedenú prácu, vedeniu školy za kvalitné usmernenie, ľudský prístup a vytvorenie dobrých pracovných podmienok pre prácu všetkým.

Všetkým úprimne želám peknú zaslúženú dovolenku a dobrý štart do školského roka 2012/2013!

Za kolektív učiteľov Mgr. Zita Vámošová


Vyhodnotenie  celoročnej  súťaže o  najlepšieho športovca a  kolektív školy

28. jún 2012

Aj tento šk. rok sme vyhodnocovali  celoročnú aktivitu našich žiakov – športovcov a kolektívy. Za účasti riaditeľa ...

čítať celý článok ...

Basketbal – rodičia – učitelia – tréneri

28. jún 2012

Tradične, v závere konca školského roka, si to opäť „rozdali“ v basketbale  - rodičia, učitelia a atletickí tréneri.

 

čítať celý článok ...

Akadémia 2012

27. jún 2012

Posledné dni v škole spestrilo aj vystúpenie tých najtalentovanejších žiakov, ktorí sa predstavili publiku na súťažnej prehliadke Trebiška má talent v máji 2012 ...

čítať celý článok ...

Občianska výchova

26. jún 2012

Na hodinách občianskej výchovy  sme sa okrem iného učili aj  o právnych normách, rodinnom a trestnom práve.

čítať celý článok ...

 

Školský výlet VI.A, VI.B

25. jún 2012

Posledné mesiace sa žiaci 6.roč. tešili na školský výlet. Boli upozornení, že to nebude tradičný výlet, ale že sa tak trochu ocitnú v stredoveku a  budú vystavení mnohým nástrahám.

čítať celý článok ...

Aj vyučovanie môže chutiť

21. jún 2012

Jedného dňa žiaci IV. A mali také „chutnučké pracovné vyučovanie“. Najskôr sa dozvedeli  od pani učiteľky  o základ- nom bontóne  pri stolovaní ...

čítať celý článok ...

Zážitková hra – trieda V.B

15. jún 2012

Piatok - 8. jún – deň „D“ – pred školou sme sa stretli – žiaci a pani učiteľky – o 15,15 hod., aby sme spolu vyšľapali na Bankov. Tam nás už čakali ďalší žiaci z triedy.

čítať celý článok ...

Atletická  olympiáda 2012

13. jún 2012

Dňa 8.6.2012 sa uskutočnila dlho očakávaná atletická olympiáda žiactva 1.-4. ročníka našej školy.

čítať celý článok ...

Hudobno-dramatické predstavenie v podaní IV.A

12. jún 2012

Žiaci IV. A o divadle už niečo vedia. Na hodinách čítania sa dozvedeli nielen o jeho histórii, ale aj to, že nielen herci tvoria dramatické predstavenie.

čítať celý článok ...

KINDERIÁDA - finále Bratislava

9. jún 2012

Dňa 30.5.2012 sa konalo finále atletickej súťaže žiakov 2. až 5. ročníka „KINDERIÁDA“ v Bratislave. V silnej konkurenciu sa im podarilo vybojovať 3. miesto.

čítať celý článok ...

Krajské kolo KINDERIÁDY

8. jún 2012

Dňa 10. mája 2012 sa uskutočnilo krajské kolo „Kinderiády“ – atletickej súťaže žiakov 2. až 5 ročníka. Zúčastnilo sa jej 31 škôl z celého Košického kraja.

čítať celý článok ...

VIII. ročník, jún 2012

8. jún 2012

Opäť vám prinášame v tomto školskom roku školský časopis Náš svet a to tentokrát v internetovej podobe. V časopise si môžete prečítať o našej škole, rozhovor s riaditeľom školy ...

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov

7. jún 2012

Dňa 22. mája 2012 sa žiaci René Bolna (9. A), Deniska Štovčíková (8.A), Hana Gulášová (8. B), Jakub Kolcun (7. C) a Matúš Tóth (6. B)...

čítať celý článok ...

Cesta za umením

6. jún 2012

Dňa 28.5.2012 sa žiaci 8.-9. roč. našej školy zúčastnili muzikálového predstavenia v Prešove. Ocitli sa v dávnej histórii z čias starovekého Ríma.

čítať celý článok ...

Deti - kvety Zeme oslavovali

5. jún 2012

1. jún je sviatkom všetkých detí a tento rok, aj keď nám počasie neprialo, si všetky povedali “nevadí!“ ...

čítať celý článok ...

Anketa – Ako triedime odpad

4. jún 2012

Počas hodiny Mladý ochranca prírody sme pri jednom obchodnom centre so žiakmi VI.B zisťovali, ako ľudia doma triedia odpad.

čítať celý článok ...

Štvorylka 2012

4. jún 2012

Aj naši žiaci pomohli dosiahnuť rekord so zápisom do Guinessovej knihy rekordov!Dňa 25.5.2012 sa uskutočnil celomestský pokus o prekonanie minuloročného rekordu ...

čítať celý článok ...

Futsal - „Zober loptu nie drogy“ – celomestská  futsalová súťaž

3. jún 2012

Dňa 16.5.2012 „odštartoval“ dlhodobý turnaj vo futsale   žiakov – „ZOBER LOPTU  NIE DROGY“.

čítať celý článok ...

Gymnastický  štvorboj -  celoslovenské finále - 4. miesto!

3. jún 2012

Dňa 15.5.2012 sa v Šenkviciach uskutočnilo celoslovenské finále v gymnastickom štvorboji žiačok ZŠ a OG.

čítať celý článok ...

 

Čítať celý článok...