Dňa 16.decembra 2011 ( v piatok) sa na prvých dvoch vyučovacích hodinách konalo školské kolo Geografickej olympiády pre žiakov druhého stupňa. V školskom kole súťažiaci vypracovali na prvej hodine za 45 minút test písomnej časti, zložený z monotematickej časti bez atlasu (10 b.), teoretickej časti bez atlasu (40 b.) a z poznatkov o miestnej krajine (10 b.) v celkovej hodnote 60 b. V druhej časti riešili súťažiaci praktickú časť testu – úlohy zamerané na zručnosť práce s atlasom a mapou a na orientáciu v hodnote 40 b. s použitím pomôcok.

Čítať celý článok...