Zdravotné plávanie

Cieľ krúžku:

Činnosť krúžku je zameraná na osvojenie pohybových zručností vo vodnom prostredí. Zdravotne orientované  pohybové aktivity vo vodnom prostredí podporujú zdravie, rozvoj zdatnosti, prevenciu civilizačných chorôb napr. obezitu, správne držanie tela. Cvičenie vo vode pozitívne pôsobí na psychosomatiku, zvyšuje odolnosť a podporuje imunitu žiakov. Pri cvičení vo vode žiaci využívajú rôzne pomôcky napr. lopty, obruče, plávacie dosky a tak práca v krúžku je pre nich zaujímavá. Žiaci radi súťažia, obľubujú skupinové cvičenie, ktoré sú zamerané na posilňovanie rôznych svalových skupín. Pohyb vo vode pôsobí upokojujúco na nervovú sústavu a je dôležitou súčasťou mentálnej hygieny žiakov. Krúžok môžu navštevovať aj žiaci- alergici, pretože vzduch nad hladinou vody je bez prachu. Vodné prostredie spojené s pohybom pôsobí priaznivo na oporný aparát, chráni ho, uľahčuje chrbtici a umožňuje pohyb aj žiakom menej pohybovo zdatným. Pravidelná dochádzka  u žiakov znižuje chorobnosť a zvyšuje imunitu organizmu.

zp_01
bwd  Fotka 1/10  fwd

Plavecký krúžok Žabka (žiaci 1. ročníka)

Cieľ krúžku:

Naučiť deti využívať všetky získané základné plavecké zručnosti v rôznych podmienkach, ako je splývanie, dýchanie do vody, potápanie, skoky do vody, pohyby dolných a horných končatín, nácvik súhry plaveckého spôsobu, súvislé plávanie krátkych vzdialeností. Odstrániť u detí strach z vodného prostredia. Deti, ktoré zvládnu preplávať 2 dĺžky bazéna (cca 30 m) a budú vybrané učiteľmi plávania, sa môžu počas celého školského roka zapojiť do celomestskej plaveckej ligy.

zabka_01
bwd  Fotka 1/6  fwd

Plavecký krúžok  Korytnačka (žiaci 2. ročníka)

Cieľ krúžku:

Zdokonaľovať u detí všetky získané základné plavecké zručnosti, ako je splývanie, dýchanie do vody, potápanie, skoky do vody, pohyby dolných a horných končatín, nácvik súhry plaveckého spôsobu, súvislé plávanie krátkych vzdialeností. Rozšírenie a prehĺbenie plaveckých zručností a techniky plaveckých spôsobov. Zvládnutie plaveckých spôsobov kraul, prsia, znak. Precvičovanie a zdokonaľovanie súhry dolných a horných končatín u spomínaných plaveckých spôsobov. Deti, ktoré zvládnu preplávať 2 dĺžky bazéna (cca 30 m) a budú vybrané učiteľmi plávania, sa môžu počas celého školského roka zapojiť do celomestskej plaveckej ligy.

korytnacka_01
bwd  Fotka 1/8  fwd

Plavecký krúžok Kapor (žiaci 3. ročníka)

Cieľ krúžku:

Rozšírenie a prehĺbenie plaveckých zručností a techniky plaveckých spôsobov, zvládnutie plaveckých spôsobov kraul, prsia, znak. Osvojenie si štartov (skok strmhlav), preplávanie minimálne 60 m (cca 4 dĺžky)  ľubovoľným spôsobom. Základ metodiky tvorí nácvik a zdokonaľovanie techniky troch plaveckých spôsobov – kraul, prsia, znak  - pri súčasnom odstraňovaní chýb v technike. Upevňovanie plaveckých pohybov sa realizuje postupným predlžovaním odplávaných metrov. Plavecký pohyb sa zdokonaľuje neustálym opakovaním vo vodnom prostredí. Deti, ktoré zvládnu preplávať 2 dĺžky bazéna(cca 30 m) a budú vybrané učiteľmi plávania, sa môžu počas celého školského roka zapojiť do celomestskej plaveckej ligy.

kapor_01
bwd  Fotka 1/8  fwd

Plavecký krúžok Delfín (žiaci 4. – 8. ročníka)

Cieľ krúžku:

Zdokonaľovanie techniky plaveckých spôsobov (kraul, znak, prsia), nácvik  a zvládnutie plaveckého spôsobu motýlik, základy vybraných prvkov záchrany topiaceho sa, zvládnutie štartov a obrátok, zvyšovanie úrovne koordinačných schopností, ohybnosti, rýchlosti a vytrvalosti. Príprava žiakov na školské športové súťaže. Všetky deti sa taktiež počas celého školského roka budú pravidelne zúčastňovať celomestskej plaveckej ligy.

delfin_01
bwd  Fotka 1/15  fwd

Pomôcky potrebné na plavecký krúžok:

Plavky, čiapka, uterák, vhodné prezuvky (šľapky), veci osobnej hygieny


Bezpečnosť žiakov na plaveckom krúžku:

Pretože ide o pracovisko s vyšším rizikom úrazu , musia žiaci dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia! Pohyb po celom objekte plavárne (šatňa, sprchy, WC i bazén)  musí byť pomalý – krokom, nie behom, kvôli mokrej a šmykľavej  podlahe – žiaci teda nesmú pobehovať, skákať a pod. Skoky do vody z okrajov bazéna sú prísne zakázané – povolené sú len z určeného miesta a určeným spôsobom, nikdy nie saltá a pod. Vo vode vykonávajú len  cvičenia podľa pokynov  učiteľa  plávania


Žiaci sú povinní dodržiavať zásady slušného a bezpečného správania, chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov a rešpektovať usmernenia učiteľa na predchádzanie úrazom.