1 Hviezdoslavov Kubín 248
2 Kráľ čitateľov 2.ročník 145
3 Novinky v čitárničke Trebiške 195
4 Kráľ čitateľov 3.ročníka 203
5 Lyžiarsky výcvikový zájazd 569
6 Čitárnička Trebiška dokorán 299
7 VIVA TALENT festival 237
8 Návšteva knižnice I.B 188
9 Moja kniha, V.C 211
10 Kláštor Karmelitánov v Lorinčíku 239
11 Pokusy na hodine fyziky 270
12 Exkurzia na SOŠ v Šaci, 2018 309
13 Vianočná výtvarná súťaž - vyhodnotenie 224
14 Hudobno-pohybové popoludnie v I.B 200
15 Vianočný večierok v I.B 276
16 Školské kolo Geografickej olympiády 2017/2018 280
17 Školské kolo Ruskej olympiády 221
18 Výtvarná výchova, IV.B 206
19 Pytagoriáda 2017 301
20 Výchovný koncert, december 2017 241
21 Vianočné koledy 242
22 Stretnutie bývalých učiteľov školy 2017 269
23 Olympiáda v anglickom jazyku 332
24 Jazykový kvet - súťaž 2017 234
25 Vietnam- brána do Indočíny 240
26 Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu 154
27 Otvorená hodina anglického jazyka s časopisom Hello 529
28 Číta celá škola, 20.10.2017 1057
29 Zber gaštanov 494
30 Veselé čítanie s Elenou Elekovou 340
31 ENGLISH ONE - aktivit na hodine 377
32 Kalimero vybudoval z popola športovú nádheru 483
33 Biela pastelka 452
34 Cvičenie v prírode 444
35 Krása v meste nevídaná - OROL, SOKOL, SUP ČI KONDOR krúžili nad našimi hlavami 435
36 Otvorenie školského roka 2017/2018 848