1 Vyhodnotenie školskej športovej ligy 50
2 Atletika - štafetový beh – obvod – 5.-9.roč. 36
3 A t l e t i k a - okresné kolo - staršie žiactvo 35
4 Atletika - krajské kolo – st. Žiactvo 29
5 Plávanie – školské preteky O MAJSTRA ŠKOLY – letné kolo 53
6 Atletická olympiáda 105
7 Vyhodnotenie súťaže o najlepších športovcov a kolektívy školy za šk. rok 2016 – 2017 35
8 Finále ŠŠL v plávaní 205
9 Triatlon 86
10 FUTBALOVÝ TURNAJ „O MAJSTRA ŠKOLY“ - NAJMLADŠIEHO ŽIACTVA 66
11 Futbal - okresné kolo - starší žiaci 58
12 Futbal - Školský pohár Sfz – Mladšie žiačky 48
13 FUTBALOVÝ TURNAJ „O MAJSTRA ŠKOLY“ - NAJMLADŠIEHO ŽIACTVA 241
14 Detska atleticka súťaž 202
15 GYMNASTIKA – krajské kolo – žiaci – kat. „B“ 138
16 GYMNASTIKA – okresné kolo – žiaci, žiačky – kat. „B“ 126
17 Vodné pólo nás baví 222
18 Atletika hrou - 1. miesto 198
19 Futbal - okresné kolo - ŠP SFZ - mladšie žiačky 227
20 Volejbal - okresné kolo -starše žiačky 179
21 Volejbal - okresné kolo -starší žiaci 148
22 Futbal - majsterky vo futbale 211
23 Plávanie – O majstra školy – jarné kolo 972
24 Vyhodnotenie súťaže - najlepší športovci a kolektívy školy 496
25 Plávanie – O majstra školy – zimné kolo 1154
26 Streľba - okresné kolo - žiaci a žiačky 249
27 Florbal - okresné kolo - starší žiaci 274
28 Atletický viacboj - Atletika hrou - mestské kolo 763
29 Plávanie - Dvadsaťštyri hodín v bazéne - mestské kolo 582
30 Netradičná hodina telesnej výchovy 691