1 Vyhodnotenie školskej športovej ligy 59
2 Atletika - štafetový beh – obvod – 5.-9.roč. 47
3 A t l e t i k a - okresné kolo - staršie žiactvo 45
4 Atletika - krajské kolo – st. Žiactvo 37
5 Plávanie – školské preteky O MAJSTRA ŠKOLY – letné kolo 61
6 Atletická olympiáda 120
7 Vyhodnotenie súťaže o najlepších športovcov a kolektívy školy za šk. rok 2016 – 2017 50
8 Finále ŠŠL v plávaní 230
9 Triatlon 99
10 FUTBALOVÝ TURNAJ „O MAJSTRA ŠKOLY“ - NAJMLADŠIEHO ŽIACTVA 79
11 Futbal - okresné kolo - starší žiaci 73
12 Futbal - Školský pohár Sfz – Mladšie žiačky 63
13 FUTBALOVÝ TURNAJ „O MAJSTRA ŠKOLY“ - NAJMLADŠIEHO ŽIACTVA 262
14 Detska atleticka súťaž 230
15 GYMNASTIKA – krajské kolo – žiaci – kat. „B“ 160
16 GYMNASTIKA – okresné kolo – žiaci, žiačky – kat. „B“ 144
17 Vodné pólo nás baví 254
18 Atletika hrou - 1. miesto 226
19 Futbal - okresné kolo - ŠP SFZ - mladšie žiačky 246
20 Volejbal - okresné kolo -starše žiačky 194
21 Volejbal - okresné kolo -starší žiaci 167
22 Futbal - majsterky vo futbale 234
23 Plávanie – O majstra školy – jarné kolo 1098
24 Vyhodnotenie súťaže - najlepší športovci a kolektívy školy 522
25 Plávanie – O majstra školy – zimné kolo 1258
26 Streľba - okresné kolo - žiaci a žiačky 265
27 Florbal - okresné kolo - starší žiaci 310
28 Atletický viacboj - Atletika hrou - mestské kolo 797
29 Plávanie - Dvadsaťštyri hodín v bazéne - mestské kolo 601
30 Netradičná hodina telesnej výchovy 710