1 Dramatizácia balady J.Bottu Lucijný stolček 80
2 Deň matiek, Lorinčík 87
3 Stretnutie s hudbou 80
4 Súťaž v anglickom jazyku – QUIZ 4 YOU 72
5 Čitateľská súťaž v 1.ročníku 77
6 Noc v škole 9. ročník 94
7 Návšteva Technického múzea 82
8 Školský výlet V.A, V.B 84
9 Petícia za zákaz vystupovania zvierat v cirkusoch 75
10 Tvorba projektov 83
11 Rozlúčka s Hupsom 82
12 Netradičná hodina geografie v ôsmom ročníku 64
13 Študuj dopravu 77
14 Školský výlet VIII.A,B 92
15 Záver školského roka 2016/2017 576
16 Šiestaci vo Vysokých Tatrách 136
17 Rozlúčková slávnosť deviatakov- to sú slzičky, ale aj úsmevy... 424
18 Rozlúčkový večierok vo IV.B 301
19 Noc v škole 345
20 Návšteva útulku 262
21 MŚ Humenská a I.B 274
22 Challenge Day 2017 328
23 GEO v malíčku 272
24 Zber elektroodpadu 313
25 Deň Zeme 322
26 Kvíz v anglickom jazyku 287
27 Projektové vyučovanie 227
28 Vlastiveda 228
29 Deň rodiny 227
30 Otvorená hodina anglického jazyka v I.C pre Kreatívnu materskú škôlku 231
31 Školská akadémia 1795
32 Dajme odpadu druhú šancu na život 277
33 Školské kolo súťaže Slávik Slovenska 325
34 Návšteva v Kláštore bosých karmelitánov v Lorinčíku 252
35 Jazykový festival 270
36 Biblická olympiáda 294
37 Súťaž Čitkovedko 296
38 Jar na pracovnom vyučovaní v IV.B 261
39 Bádateľské laboratórium v Steel parku 244
40 Zaujímavá hodina telesnej výchovy 260
41 Hviezdoslavov Kubín 2017 316
42 Noc s Andersenom v knižnici 861
43 Vesmír očami detí 258
44 Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v 1. kategórii 356
45 Návšteva v Kreatívnej materskej škôlke 292
46 Ruské slovo - krajské kolo 383
47 Krajske kolo Technickej olympiády 282
48 Beseda s pánom starostom 375
49 Škôlkari v škole 382
50 „Novodobí architekti“ 291
51 Stretnutie bývalých učiteľov školy 472
52 Súťaž Šaliansky Maťko 3.- 4. ročník. 383
53 Vianočné vystúpenie v IV.B 129
54 Ruské slovo –Nádherné školské roky 461
55 Vianočné koledy 329
56 Fyzika, 6. ročník 409
57 I.B a MŠ Humenská 352
58 Vianočná besiedka, I.C 502
59 Školské kolo geografickej olympiády 2016/2017 497
60 Jesenné tvorivé dielničky v 3.C 165
61 Pytagoriáda 2016 415
62 Mikuláš na ceste, II.C 342
63 Mikuláš 922
64 Matematika v IV.B 345
65 Kŕmidlo pre vtáčiky 456
66 Rovesnícky výcvik 393
67 Olympiáda v anglickom jazyku 516
68 Ruský film v škole 490
69 školské kolo Technickej olymiády 448
70 Trinásta komnata 494
71 Jesenné tvorivé dielne 429
72 Návšteva knižnice, VI.A 460
73 Otvorená hodina pre škôlkarov 511
74 Svetový deň výživy 484
75 Deň zdravej výživy 638
76 Deň jabĺk 496
77 Vlastivedné projekty 639
78 Keramika v CVČ 387
79 Aktivita na hodine prírodovedy v IV.B 455
80 IV.B v knižnici 366
81 Tvoja správna voľba 408
82 Keramická dielňa, III.A 367
83 Dielňa na vyučovanie predmetu Technika 458
84 Ekotopfilm 2016 441
85 Číta celá rodina 8038
86 Biela pastelka 2016 433
87 Exkurzia v Kosite 629
88 Začiatok školského roka 2016/2017 938