1 Dramatizácia balady J.Bottu Lucijný stolček 42
2 Deň matiek, Lorinčík 46
3 Stretnutie s hudbou 36
4 Súťaž v anglickom jazyku – QUIZ 4 YOU 35
5 Čitateľská súťaž v 1.ročníku 41
6 Noc v škole 9. ročník 46
7 Návšteva Technického múzea 41
8 Školský výlet V.A, V.B 43
9 Petícia za zákaz vystupovania zvierat v cirkusoch 47
10 Tvorba projektov 47
11 Rozlúčka s Hupsom 46
12 Netradičná hodina geografie v ôsmom ročníku 35
13 Študuj dopravu 44
14 Školský výlet VIII.A,B 45
15 Záver školského roka 2016/2017 497
16 Šiestaci vo Vysokých Tatrách 101
17 Rozlúčková slávnosť deviatakov- to sú slzičky, ale aj úsmevy... 356
18 Rozlúčkový večierok vo IV.B 233
19 Noc v škole 278
20 Návšteva útulku 192
21 MŚ Humenská a I.B 200
22 Challenge Day 2017 256
23 GEO v malíčku 191
24 Zber elektroodpadu 243
25 Deň Zeme 243
26 Kvíz v anglickom jazyku 217
27 Projektové vyučovanie 150
28 Vlastiveda 159
29 Deň rodiny 154
30 Otvorená hodina anglického jazyka v I.C pre Kreatívnu materskú škôlku 172
31 Školská akadémia 1254
32 Dajme odpadu druhú šancu na život 222
33 Školské kolo súťaže Slávik Slovenska 252
34 Návšteva v Kláštore bosých karmelitánov v Lorinčíku 199
35 Jazykový festival 210
36 Biblická olympiáda 229
37 Súťaž Čitkovedko 238
38 Jar na pracovnom vyučovaní v IV.B 203
39 Bádateľské laboratórium v Steel parku 186
40 Zaujímavá hodina telesnej výchovy 200
41 Hviezdoslavov Kubín 2017 239
42 Noc s Andersenom v knižnici 618
43 Vesmír očami detí 188
44 Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v 1. kategórii 292
45 Návšteva v Kreatívnej materskej škôlke 241
46 Ruské slovo - krajské kolo 307
47 Krajske kolo Technickej olympiády 225
48 Beseda s pánom starostom 313
49 Škôlkari v škole 310
50 „Novodobí architekti“ 223
51 Stretnutie bývalých učiteľov školy 404
52 Súťaž Šaliansky Maťko 3.- 4. ročník. 315
53 Vianočné vystúpenie v IV.B 97
54 Ruské slovo –Nádherné školské roky 378
55 Vianočné koledy 269
56 Fyzika, 6. ročník 326
57 I.B a MŠ Humenská 292
58 Vianočná besiedka, I.C 423
59 Školské kolo geografickej olympiády 2016/2017 443
60 Jesenné tvorivé dielničky v 3.C 133
61 Pytagoriáda 2016 356
62 Mikuláš na ceste, II.C 276
63 Mikuláš 856
64 Matematika v IV.B 281
65 Kŕmidlo pre vtáčiky 388
66 Rovesnícky výcvik 329
67 Olympiáda v anglickom jazyku 451
68 Ruský film v škole 419
69 školské kolo Technickej olymiády 379
70 Trinásta komnata 434
71 Jesenné tvorivé dielne 361
72 Návšteva knižnice, VI.A 396
73 Otvorená hodina pre škôlkarov 453
74 Svetový deň výživy 418
75 Deň zdravej výživy 578
76 Deň jabĺk 440
77 Vlastivedné projekty 546
78 Keramika v CVČ 326
79 Aktivita na hodine prírodovedy v IV.B 395
80 IV.B v knižnici 311
81 Tvoja správna voľba 343
82 Keramická dielňa, III.A 313
83 Dielňa na vyučovanie predmetu Technika 407
84 Ekotopfilm 2016 379
85 Číta celá rodina 6202
86 Biela pastelka 2016 381
87 Exkurzia v Kosite 562
88 Začiatok školského roka 2016/2017 869