1 Ukončenie školského roka 2015/2016 773
2 Svetelný smog 402
3 Palacinky na hodine anglického jazyka 377
4 Exkurzie na SOŠ v Šaci 393
5 Školský výlet do Betliara 567
6 Hodiny biológie v 9.ročníku 494
7 Hodiny biológie v 8.ročníku 390
8 Škola v prírode 538
9 Polícia deťom 460
10 Štvorylka 2016 593
11 Putovná výstava Spoznávaj vedu 431
12 Výtvarná súťaž „Plagát pre ZEM“ 671
13 Zber elektroodpadu 480
14 Fyzika, 8. ročník 471
15 Puškinov pamätník 392
16 Slávik Slovenska 2016 – okresné kolo 826
17 Deň matiek, 1. A 557
18 Keramika, Grafika 2.C 1402
19 Vyhodnotenie súťaže LITERÁRNE KOŠICE 475
20 Deň Zeme - sadenie stromčekov 9962
21 Víťaz okresného kola v prednese slovenskej poézie a prózy 386
22 Deň Zeme 45179
23 Jazykový kvet - súťaž 410
24 Hviezdoslavov Kubín 2016 657
25 Návšteva anglického divadla 503
26 Krásny kvet 284
27 Slávik Slovenska 693
28 Kláštor bosých karmelitánov 534
29 Zápis do 1. ročníka 539
30 Školské kolo Ruskej olympiády 505
31 Noc s Andersenom v knižnici 511
32 Môj obľúbený recept 449
33 Quiz 4 you 550
34 Biblická olympiáda 477
35 Muzikál Jana z Arku 525
36 Karneval 264
37 Trebiškoland 517
38 Hodina dejepisu naživo 541
39 Divadielko v anglickom jazyku Fairer Princess Sarah 538
40 Krásny kvet 662
41 Vedecký brloh vo Výmenníku Obrody 849
42 Výtvarné tvorenie v CVČ Domino 605
43 Prírodovedná súťaž Ukáž, čo vieš! 583
44 Súťaž Šaliansky Maťko J. C. Hronského 572
45 Otvorenie atletickej dráhy 311
46 Vianočná akadémia 673
47 Školské kolo geografickej olympiády 849
48 Pečenie cookies na krúžku Angličtina hrou 732
49 Vianoce v nebi 746
50 Vianočné stretnutie 737
51 Medzinárodný veľtrh vzdelávania 672
52 Výchovný koncert 924
53 Piataci v knižnici 730
54 Divadelné predstavenie 1298
55 English one - súťaž 884
56 Noc výskumníkov 1231
57 Jesenné tvorivé dielne 776
58 Súťaž v jesennom aranžovaní rastlín – mestské kolo 670
59 Jesenný trh 764
60 Deň svetlonosov a strašidiel 974
61 Deň svetlonosov v 2.C 798
62 Číta celá škola 177794
63 Biela pastelka 572
64 Prednáška o bezpečnosti na cestách 828
65 Svetový deň mlieka 908
66 Svetový deň úsmevu v našej škole 915
67 Účelové cvičenie – 9. ročník 814
68 Zber papiera 643
69 Účelové cvičenie 944
70 Ako sme „stvorili“ Janka Polienka 799
71 Exkurzia do Kositu 844
72 Výtvarné tvorenie v CVČ Domino, IV. B 831
73 Beseda s kanadskou spisovateľkou Kathy Kacer 994
74 Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 1414