1 Ukončenie školského roka 2015/2016 697
2 Svetelný smog 331
3 Palacinky na hodine anglického jazyka 321
4 Exkurzie na SOŠ v Šaci 326
5 Školský výlet do Betliara 454
6 Hodiny biológie v 9.ročníku 391
7 Hodiny biológie v 8.ročníku 319
8 Škola v prírode 459
9 Polícia deťom 391
10 Štvorylka 2016 528
11 Putovná výstava Spoznávaj vedu 368
12 Výtvarná súťaž „Plagát pre ZEM“ 598
13 Zber elektroodpadu 423
14 Fyzika, 8. ročník 393
15 Puškinov pamätník 328
16 Slávik Slovenska 2016 – okresné kolo 775
17 Deň matiek, 1. A 487
18 Keramika, Grafika 2.C 1276
19 Vyhodnotenie súťaže LITERÁRNE KOŠICE 406
20 Deň Zeme - sadenie stromčekov 9707
21 Víťaz okresného kola v prednese slovenskej poézie a prózy 332
22 Deň Zeme 35575
23 Jazykový kvet - súťaž 363
24 Hviezdoslavov Kubín 2016 587
25 Návšteva anglického divadla 434
26 Krásny kvet 251
27 Slávik Slovenska 629
28 Kláštor bosých karmelitánov 471
29 Zápis do 1. ročníka 463
30 Školské kolo Ruskej olympiády 437
31 Noc s Andersenom v knižnici 443
32 Môj obľúbený recept 397
33 Quiz 4 you 487
34 Biblická olympiáda 409
35 Muzikál Jana z Arku 458
36 Karneval 227
37 Trebiškoland 457
38 Hodina dejepisu naživo 472
39 Divadielko v anglickom jazyku Fairer Princess Sarah 493
40 Krásny kvet 589
41 Vedecký brloh vo Výmenníku Obrody 750
42 Výtvarné tvorenie v CVČ Domino 538
43 Prírodovedná súťaž Ukáž, čo vieš! 517
44 Súťaž Šaliansky Maťko J. C. Hronského 508
45 Otvorenie atletickej dráhy 280
46 Vianočná akadémia 612
47 Školské kolo geografickej olympiády 779
48 Pečenie cookies na krúžku Angličtina hrou 670
49 Vianoce v nebi 669
50 Vianočné stretnutie 665
51 Medzinárodný veľtrh vzdelávania 599
52 Výchovný koncert 836
53 Piataci v knižnici 648
54 Divadelné predstavenie 1176
55 English one - súťaž 788
56 Noc výskumníkov 1105
57 Jesenné tvorivé dielne 703
58 Súťaž v jesennom aranžovaní rastlín – mestské kolo 596
59 Jesenný trh 692
60 Deň svetlonosov a strašidiel 904
61 Deň svetlonosov v 2.C 716
62 Číta celá škola 168680
63 Biela pastelka 526
64 Prednáška o bezpečnosti na cestách 760
65 Svetový deň mlieka 837
66 Svetový deň úsmevu v našej škole 848
67 Účelové cvičenie – 9. ročník 742
68 Zber papiera 601
69 Účelové cvičenie 860
70 Ako sme „stvorili“ Janka Polienka 728
71 Exkurzia do Kositu 768
72 Výtvarné tvorenie v CVČ Domino, IV. B 764
73 Beseda s kanadskou spisovateľkou Kathy Kacer 928
74 Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 1359