1 Cesta do praveku 650
2 Výlet - Jahodná 656
3 Výlet do Starej Ľubovne 784
4 Triedenie odpadov v knižnici 607
5 Čitateľský maratón 2015 555
6 Tanečný kurz 983
7 Súťaž v zbere SABI vrchnákov 721
8 Hevi bol v Košiciach! 828
9 Challenge day 868
10 Múzeum na kolesách 996
11 Literárne Košice Jána Štiavnického 2015 673
12 Slávnostná akadémia – 45. výročie školy 5639
13 Deň Zeme 781
14 Slávik Slovenska 1259
15 Hviezdoslavov Kubín 2015 1490
16 Quiz 4 you 919
17 Rozprávka o Červenej čiapočke 888
18 Východoslovenské múzeum - Košický zlatý poklad 719
19 Olympiáda v ruskom jazyku 650
20 Kláštor bosých karmelitánov v Lorinčíku 865
21 Biblická olympiáda 584
22 Triedy 1.B a 1.C v knižnici 905
23 Vtáčie búdky 425
24 Vyučovanie na dopravnom ihrisku 933
25 Pojmové mapy- prídavné mená ,slovesá 726
26 Múzeum na kolesách 1258
27 Plavecký kurz III. A, III. B 1524
28 Tretiaci v STEEL PARKU 1013
29 Veda, technika a voľba povolania 1005
30 Vianočné stretnutie 1216
31 JESEŇ - výtvarná súťaž 987
32 Krásny kvet 477
33 Vianočné koledy 807
34 Otvorená hodina geografie -Afrika 1091
35 Vianočné stretnutie žiakov 4.A 1147
36 Geografická olympiáda 1076
37 Informatická výchova v II.C 1005
38 Keramika v CVČ 968
39 Informatická výchova v IV.B 995
40 Zdravá desiata 983
41 Cvičenie v prírode 916
42 Práca policajtov 1079
43 Didaktické hry 1006
44 Kláštor bosých karmelitánov v Lorinčíku 975
45 Vlastnosti kvapalín a plynov 1038
46 Ekovýchovný projekt Bocian 1040
47 II.C v ZOO Košice 1109
48 Číta celá rodina - 17.10.2014 113974
49 Vymaľované ulice 1307
50 Pravda o drogách 1467
51 Účelové cvičenie 1361
52 Súťaž - Vlajky sveta 1085
53 Dravce 1619
54 Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 2201