1 Cesta do praveku 579
2 Výlet - Jahodná 592
3 Výlet do Starej Ľubovne 721
4 Triedenie odpadov v knižnici 542
5 Čitateľský maratón 2015 491
6 Tanečný kurz 890
7 Súťaž v zbere SABI vrchnákov 657
8 Hevi bol v Košiciach! 756
9 Challenge day 795
10 Múzeum na kolesách 928
11 Literárne Košice Jána Štiavnického 2015 618
12 Slávnostná akadémia – 45. výročie školy 5318
13 Deň Zeme 712
14 Slávik Slovenska 1168
15 Hviezdoslavov Kubín 2015 1398
16 Quiz 4 you 841
17 Rozprávka o Červenej čiapočke 825
18 Východoslovenské múzeum - Košický zlatý poklad 668
19 Olympiáda v ruskom jazyku 602
20 Kláštor bosých karmelitánov v Lorinčíku 813
21 Biblická olympiáda 533
22 Triedy 1.B a 1.C v knižnici 845
23 Vtáčie búdky 391
24 Vyučovanie na dopravnom ihrisku 867
25 Pojmové mapy- prídavné mená ,slovesá 687
26 Múzeum na kolesách 1193
27 Plavecký kurz III. A, III. B 1440
28 Tretiaci v STEEL PARKU 949
29 Veda, technika a voľba povolania 943
30 Vianočné stretnutie 1152
31 JESEŇ - výtvarná súťaž 922
32 Krásny kvet 443
33 Vianočné koledy 747
34 Otvorená hodina geografie -Afrika 1024
35 Vianočné stretnutie žiakov 4.A 1086
36 Geografická olympiáda 1007
37 Informatická výchova v II.C 947
38 Keramika v CVČ 901
39 Informatická výchova v IV.B 933
40 Zdravá desiata 919
41 Cvičenie v prírode 855
42 Práca policajtov 1008
43 Didaktické hry 948
44 Kláštor bosých karmelitánov v Lorinčíku 921
45 Vlastnosti kvapalín a plynov 978
46 Ekovýchovný projekt Bocian 971
47 II.C v ZOO Košice 1045
48 Číta celá rodina - 17.10.2014 113668
49 Vymaľované ulice 1240
50 Pravda o drogách 1400
51 Účelové cvičenie 1297
52 Súťaž - Vlajky sveta 1025
53 Dravce 1555
54 Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 2144