1 Žiacka konferencia ,,Deň vedy“, 214
2 Praktická hodina fyziky 770
3 Škola v prírode – druháci 760
4 Nepodpísaná rozprávka, V.A 1672
5 Škola v prírode na Donovaloch 1149
6 Trebiška má talent 2014 515
7 Európske solárne dni 965
8 Nočná zážitková hra na Bankove 1134
9 Literárne Košice 2014 1861
10 Noc s Andersenom 3033
11 Hviezdoslavov Kubín - obvodové kolo 1005
12 Slávik Slovenska - školské kolo 1446
13 Veľkonočné vajíčko v OC Optima 1127
14 Sherlock Holmes 2094
15 DEDO 2014- prehliadka detských divadelných súborov 1155
16 Sopky 737
17 Biblická olympiáda 1004
18 Hviezdoslavov Kubín 2014 1637
19 Rozprávkové stretnutie v knižnici 1038
20 Karneval 2014 1984
21 Opäť „Trebiška má talent“ ! 2206
22 Lesná pedagogika na kolesách IV.A, IV.B 1066
23 Košický zlatý poklad 1087
24 Múzeum letectva Košice - IV.B 1094
25 Beseda s jaskyniarom, IV.B 1170
26 Exkurzia do Steel parku 1325
27 Zápis do 1. ročníka 3869
28 Maľovaný medovníček 1635
29 Vianoce 1237
30 Pečenie medovníkov - 19.12.2013 1170
31 Predvianočný večierok v V.B 900
32 Dejepisná olympiáda 1130
33 Školské kolo geografickej olympiády 1166
34 Posedenie s bývalými pedagógmi 1205
35 Interaktívko, november 2013 2950
36 Návšteva Miklušovej väznice 1157
37 Ekotopfilm 1220
38 Halloween 2685
39 Školenie rovesníkov 1240
40 Beseda 1242
41 Iná hudba 1276
42 Tvorivá dielňa v Nižnej Hutke 1199
43 Biela noc 2013 1092
44 Noc výskumníkov 1288
45 Voda je život 1421
46 Migrujeme za vtáčikmi - Drienovská mokraď 1286
47 Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014 2434