1 Žiacka konferencia ,,Deň vedy“, 180
2 Praktická hodina fyziky 706
3 Škola v prírode – druháci 715
4 Nepodpísaná rozprávka, V.A 1576
5 Škola v prírode na Donovaloch 1067
6 Trebiška má talent 2014 480
7 Európske solárne dni 897
8 Nočná zážitková hra na Bankove 1067
9 Literárne Košice 2014 1765
10 Noc s Andersenom 2837
11 Hviezdoslavov Kubín - obvodové kolo 951
12 Slávik Slovenska - školské kolo 1357
13 Veľkonočné vajíčko v OC Optima 1075
14 Sherlock Holmes 2002
15 DEDO 2014- prehliadka detských divadelných súborov 1099
16 Sopky 692
17 Biblická olympiáda 936
18 Hviezdoslavov Kubín 2014 1549
19 Rozprávkové stretnutie v knižnici 972
20 Karneval 2014 1896
21 Opäť „Trebiška má talent“ ! 2084
22 Lesná pedagogika na kolesách IV.A, IV.B 996
23 Košický zlatý poklad 1024
24 Múzeum letectva Košice - IV.B 1029
25 Beseda s jaskyniarom, IV.B 1105
26 Exkurzia do Steel parku 1260
27 Zápis do 1. ročníka 3733
28 Maľovaný medovníček 1554
29 Vianoce 1172
30 Pečenie medovníkov - 19.12.2013 1096
31 Predvianočný večierok v V.B 826
32 Dejepisná olympiáda 1062
33 Školské kolo geografickej olympiády 1097
34 Posedenie s bývalými pedagógmi 1140
35 Interaktívko, november 2013 2859
36 Návšteva Miklušovej väznice 1090
37 Ekotopfilm 1146
38 Halloween 2566
39 Školenie rovesníkov 1167
40 Beseda 1177
41 Iná hudba 1210
42 Tvorivá dielňa v Nižnej Hutke 1131
43 Biela noc 2013 1021
44 Noc výskumníkov 1221
45 Voda je život 1349
46 Migrujeme za vtáčikmi - Drienovská mokraď 1226
47 Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014 2372