1 Základný plavecký výcvik 1472
2 Turistický krúžok 1486
3 Atletika hrou - obhájili sme víťazstvo 1453
4 Plavecká štafeta mesta Košice 2012 1874
5 Štafetový beh „O pohár starostu MČ Košice-Západ“ 1222
6 Futbalový turnaj - „O pohár starostu MČ Západ“ 1444
7 Cezpoľný beh – obvodné kolo 1467