1 Základný plavecký výcvik 1496
2 Turistický krúžok 1510
3 Atletika hrou - obhájili sme víťazstvo 1473
4 Plavecká štafeta mesta Košice 2012 1898
5 Štafetový beh „O pohár starostu MČ Košice-Západ“ 1240
6 Futbalový turnaj - „O pohár starostu MČ Západ“ 1461
7 Cezpoľný beh – obvodné kolo 1491