1 Bábkové divadlo, V.A 1078
2 Zaujímavá hodina hudobnej výchovy 944
3 Na pláži – divadielko v anglickom jazyku, I.B 533
4 Nočná hra 1640
5 Vševedko - Motýle 1163
6 Vševedko - Miklušova väznica 1055
7 Veda na scéne 1061
8 Exkurzia na UPJŠ 1103
9 I. A - vystúpenie v anglickom jazyku 846
10 Bojnice - škola v prírode III.B a IV.A 1263
11 Tanečný kurz 1351
12 Symboly 991
13 Tri dni na ceste spoznávania 2069
14 Jarná slávnosť (roboti) - III.B 2464
15 Bystrohlav - Alpinka 1246
16 Bystrohlav - puding 1446
17 Deň Zeme 2877
18 Filip na uličke 1696
19 Sopky v 5. ročníku 4633
20 Hodina dejepisu naživo 3033
21 Hodina náboženstva s kaplánom 2333
22 Jarné upratovanie 1738
23 Čítanie rozprávok škôlkarom 1657
24 Hviezdoslavov Kubín – školské kolo I. kategória 1664
25 Výtvarná súťaž „VAJÍČKO“ 1901
26 Slávik Slovenska 2013 2841
27 Detský divadelný súbor Trebiščatá opäť zabodoval... 3048
28 Recykluj a vyhraj 1501
29 Prírodovedné múzeum- III.B 1661
30 Svet dinosaurov 1826
31 Slávik 2013 2736
32 Humno- III.B 1674
33 Deti z MŠ Trebišovská u nás 1725
34 Pečenie pizzových slimákov 1624
35 Bystrohlav 1768
36 S ďalekohľadom na cestách 1412
37 Vševedko – batikovanie 1522
38 Dopravný prostriedok 1738
39 Príbeh o hrošíkovi 1085
40 Prírodné vedy pre každého – Pastelková fyzika 1071
41 Zápis do 1. ročníka 2000
42 Szopki krakowskie – III.B 2031
43 Olympiáda v anglickom jazyku 1488
44 Vianoce v nebi ... 1283
45 Krásna tradícia opäť ožila.... 1621
46 Vianočná dielnička pre škôlkarov 1143
47 Vianočná rozprávka v I.B 1352
48 Olympiáda v nemeckom jazyku 1567
49 Pytagoriáda 2012/2013 2706
50 Geografická olympiáda 1803
51 Posedenie s bývalými učiteľmi 2016
52 Bocianí rok 2012 1380
53 Beseda so spisovateľkou 1347
54 Zaujímavá hodina dejepisu 1108
55 Otvorená hodina v I.B 1391
56 Interaktívko 2 3247
57 Potulka mestom 1439
58 Adopcia v ZOO 1740
59 Halloween 2012 1611
60 Návšteva prvákov v bábkovom divadle 1783
61 Elektrina a magnetizmus 1471
62 Vševedko – Noc výskumníkov 1585
63 Noc výskumníkov 1453
64 Deň polície v Košiciach 1684
65 Východoslovenská galéria- III.B 1764
66 Výstava bonsajov – III.B 1729
67 Jesenné účelové cvičenie 2166
68 Skončilo ozaj krásne horúce leto... 2159