1 Bábkové divadlo, V.A 1010
2 Zaujímavá hodina hudobnej výchovy 897
3 Na pláži – divadielko v anglickom jazyku, I.B 513
4 Nočná hra 1555
5 Vševedko - Motýle 1097
6 Vševedko - Miklušova väznica 988
7 Veda na scéne 994
8 Exkurzia na UPJŠ 1030
9 I. A - vystúpenie v anglickom jazyku 800
10 Bojnice - škola v prírode III.B a IV.A 1201
11 Tanečný kurz 1282
12 Symboly 948
13 Tri dni na ceste spoznávania 2002
14 Jarná slávnosť (roboti) - III.B 2373
15 Bystrohlav - Alpinka 1172
16 Bystrohlav - puding 1381
17 Deň Zeme 2742
18 Filip na uličke 1622
19 Sopky v 5. ročníku 4359
20 Hodina dejepisu naživo 2902
21 Hodina náboženstva s kaplánom 2242
22 Jarné upratovanie 1671
23 Čítanie rozprávok škôlkarom 1590
24 Hviezdoslavov Kubín – školské kolo I. kategória 1609
25 Výtvarná súťaž „VAJÍČKO“ 1827
26 Slávik Slovenska 2013 2738
27 Detský divadelný súbor Trebiščatá opäť zabodoval... 2954
28 Recykluj a vyhraj 1435
29 Prírodovedné múzeum- III.B 1596
30 Svet dinosaurov 1764
31 Slávik 2013 2650
32 Humno- III.B 1610
33 Deti z MŠ Trebišovská u nás 1657
34 Pečenie pizzových slimákov 1562
35 Bystrohlav 1693
36 S ďalekohľadom na cestách 1351
37 Vševedko – batikovanie 1451
38 Dopravný prostriedok 1671
39 Príbeh o hrošíkovi 1041
40 Prírodné vedy pre každého – Pastelková fyzika 1030
41 Zápis do 1. ročníka 1917
42 Szopki krakowskie – III.B 1959
43 Olympiáda v anglickom jazyku 1423
44 Vianoce v nebi ... 1217
45 Krásna tradícia opäť ožila.... 1559
46 Vianočná dielnička pre škôlkarov 1084
47 Vianočná rozprávka v I.B 1290
48 Olympiáda v nemeckom jazyku 1507
49 Pytagoriáda 2012/2013 2639
50 Geografická olympiáda 1733
51 Posedenie s bývalými učiteľmi 1950
52 Bocianí rok 2012 1318
53 Beseda so spisovateľkou 1287
54 Zaujímavá hodina dejepisu 1046
55 Otvorená hodina v I.B 1327
56 Interaktívko 2 3124
57 Potulka mestom 1378
58 Adopcia v ZOO 1668
59 Halloween 2012 1565
60 Návšteva prvákov v bábkovom divadle 1688
61 Elektrina a magnetizmus 1395
62 Vševedko – Noc výskumníkov 1519
63 Noc výskumníkov 1390
64 Deň polície v Košiciach 1620
65 Východoslovenská galéria- III.B 1705
66 Výstava bonsajov – III.B 1667
67 Jesenné účelové cvičenie 2098
68 Skončilo ozaj krásne horúce leto... 2093