1 Basketbal – rodičia – učitelia – tréneri 1516
2 Vyhodnotenie celoročnej súťaže o najlepšieho športovca a kolektív školy 1730
3 Mestská strelecká liga – FINÁLE – ukončenie za šk. rok 2011 / 2012 855
4 Atletika – Majstrostvá východoslovenskej oblasti žiactva 1731
5 Atletika – obvodné kolo 863
6 Atletická olympiáda žiactva 1. – 4. roč. v duchu blížiacej sa olympiády v LONDÝNE 11. ročník je za nami! 4333
7 KINDERIÁDA - finále Bratislava 1841
8 Krajské kolo KINDERIÁDY 1649
9 Futbal - „O putovný pohár riaditeľa školy“ – 3. - 4. ročník chlapci 11713
10 Futsal - „Zober loptu nie drogy“ – celomestská futsalová súťaž 1564
11 Gymnastický štvorboj - celoslovenské finále - 4. miesto! 2036
12 Gymnastický štvorboj - krajské kolo 4478
13 Futbal - „Jednota Cup“ 1038
14 Futbal - McDonald´s Cup 1655
15 Futbal - „Školský pohár“ 1349
16 Krajské kolo v basketbale dievčat 2175
17 Gymnastický štvorboj – obvodné kolo 1953
18 Volejbal - chlapci – obvodné kolo 1405
19 Streľba: „O putovný pohár primátora mesta Košice“ 1449
20 Florbal - Orion cup 1664
21 Lyžiarsky výcvikový zájazd 1729
22 Floorbalový zápas tried IV.A a IV.B 2065
23 Vianočné plavecké preteky a aktivity 1381
24 Vianočný futbalový turnaj 1185
25 Plavecká štafeta mesta Košice na krytej plavárni 1885
26 Školské majstrovstvá Slovenskej republiky v cezpoľnom behu žiactva 1349
27 Krajské kolo v cezpoľnom behu – máme majsterku kraja! 1487
28 Súťaž Mladý záchranár CO 1616
29 Cezpoľný beh 2476
30 Atletika hrou 1806
31 Kinderiáda 2011 – regionálne kolo 1949
32 Futsal - Zober loptu nie drogy - starší žiaci 1948
33 Atletika - obvodné a krajské kolo 2176
34 Celoslovenské kolo v gymnastickom štvorboji žiactva ZŠ 1707
35 Futbalový turnaj o putovný pohár riaditeľa ZŠ Trebišovská 10, Košice 9884
36 Krajské kolo v gymnastickom štvorboji žiactva ZŠ 2085