1 Basketbal – rodičia – učitelia – tréneri 1439
2 Vyhodnotenie celoročnej súťaže o najlepšieho športovca a kolektív školy 1662
3 Mestská strelecká liga – FINÁLE – ukončenie za šk. rok 2011 / 2012 806
4 Atletika – Majstrostvá východoslovenskej oblasti žiactva 1675
5 Atletika – obvodné kolo 825
6 Atletická olympiáda žiactva 1. – 4. roč. v duchu blížiacej sa olympiády v LONDÝNE 11. ročník je za nami! 4115
7 KINDERIÁDA - finále Bratislava 1757
8 Krajské kolo KINDERIÁDY 1574
9 Futbal - „O putovný pohár riaditeľa školy“ – 3. - 4. ročník chlapci 11346
10 Futsal - „Zober loptu nie drogy“ – celomestská futsalová súťaž 1494
11 Gymnastický štvorboj - celoslovenské finále - 4. miesto! 1947
12 Gymnastický štvorboj - krajské kolo 4357
13 Futbal - „Jednota Cup“ 994
14 Futbal - McDonald´s Cup 1592
15 Futbal - „Školský pohár“ 1293
16 Krajské kolo v basketbale dievčat 2106
17 Gymnastický štvorboj – obvodné kolo 1886
18 Volejbal - chlapci – obvodné kolo 1349
19 Streľba: „O putovný pohár primátora mesta Košice“ 1401
20 Florbal - Orion cup 1604
21 Lyžiarsky výcvikový zájazd 1670
22 Floorbalový zápas tried IV.A a IV.B 2006
23 Vianočné plavecké preteky a aktivity 1334
24 Vianočný futbalový turnaj 1135
25 Plavecká štafeta mesta Košice na krytej plavárni 1837
26 Školské majstrovstvá Slovenskej republiky v cezpoľnom behu žiactva 1289
27 Krajské kolo v cezpoľnom behu – máme majsterku kraja! 1438
28 Súťaž Mladý záchranár CO 1561
29 Cezpoľný beh 2400
30 Atletika hrou 1737
31 Kinderiáda 2011 – regionálne kolo 1868
32 Futsal - Zober loptu nie drogy - starší žiaci 1861
33 Atletika - obvodné a krajské kolo 2060
34 Celoslovenské kolo v gymnastickom štvorboji žiactva ZŠ 1640
35 Futbalový turnaj o putovný pohár riaditeľa ZŠ Trebišovská 10, Košice 8973
36 Krajské kolo v gymnastickom štvorboji žiactva ZŠ 2025