1 Zážitková hra – trieda V. B 2298
2 Súťaž družstiev mladých zdravotníkov 1758
3 Anketa – Ako triedime odpad 2593
4 Poznávací zájazd do Poľska 1595
5 Trebiška má talent 2012 2385
6 Literárne Košice Jána Štiavnického 2012 1674
7 Deň Zeme 2012 1559
8 Slávik Slovenska 3413
9 DEDO- prehliadka detských amatérskych divadiel 2171
10 Biblická olympiáda 1008
11 Hviezdoslavov Kubín 2012 7314
12 Trebiška má talent II 1816
13 Vynálezcovia elektrospotrebičov IV.A 3803
14 Karneval 2012 2687
15 Sopky v piatom ročníku 1412
16 Geografická olympiáda 781
17 Zvieratko z odpadu 3041
18 Pytagoriáda 2011/ 2012 1487
19 Noc škriatka 1924
20 Výtvarná súťaž na tému Jeseň 1244
21 Vítanie našich prváčikov 2408
22 Interaktívko 2413
23 Halloween, Miss tekvica, Zumba maratón a básničky 7260
24 Majstrovstvá školy v hre PEONZA – prvý stupeň 2008
25 Zumba Halloween 1946
26 Noc výskumníkov 2011- 1. stupeň 1813
27 Noc výskumníkov 2011- 2. stupeń 1885
28 Literárne Košice Jána Štiavnického - vyhodnotenie 1842
29 Stretnutie s Oľgou a Ľubomírom Feldekovcami 2158
30 Zemepis 8.ročník, škol. rok 2010/2011 1576
31 Slávik Slovenska - obvodné kolo 1654
32 Projekty na hodine anglického jazyka 1704
33 Praktické cvičenie v prírode – hodina prírodopisu v 9. ročníku 2995
34 Vlastiveda 2225
35 Slávik Slovenska 2011 3162
36 Hviezdoslavov Kubín 2086
37 Fotosúťaž na tému „Krása a čaro prírody“ 2331
38 Pytagoriáda 2689
39 Matematická olympiáda 1848
40 Informatika 1412
41 Informatická výchova 1528
42 Informáčik 3348
43 Biológia 2419