Darujte 2 % (3 %) z dane z príjmov Rodičovskému združeniu pri Základnej škole, Trebišovská 10, Košice

 

Milí rodičia a priatelia školy!

Podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. O dani z príjmov môžete ako platiteľ dane z príjmu rozhodnúť, kam pôjdu dve percentá Vami zaplatených daní. Záleží len na Vás, či pôjdu do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte občianske združenie, konkrétne Rodičovskému združenie pri Základnej škole, Trebišovská 10, Košice. Získané finančné prostriedky sú čerpané v rámci projektov na rozvoj vzdelávania a športu v našej škole.

 

Použitie 2 % (3 %) z dane v kalendárnom roku 2018:

Na základe podnetov a návrhov zo strany pedagógov na zlepšenie vyučovacieho procesu boli schválené rodičovskou radou a následne zakúpené didaktické pomôcky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ako poukázať 2% (3 %):

do 31. marca 2018

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

do 30. apríla 2018

Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ.
Zamestnanec okrem vyplneného vyhlásenia zasiela na miestne príslušný daňový úrad aj Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré zamestnancovi doručí zamestnávateľ.

 

Údaje o prijímateľovi:

Názov: SRRZ - RZ pri Základnej škole

Adresa: Trebišovská 10, 040 11 Košice

IČO: 17319617/0238

 

Tlačivá na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane

Potvrdenie o zaplatení dane z  príjmov zo závislej činnosti

 

Vyplnené tlačivá môžete odovzdať aj hospodárke školy.