Dňa 3.5. 2018 sa v Starom meste z príležitosti  Dni mesta Košíc uskutočnili atletické preteky pod názvom – ATLETIKA  HROU  - DETSKÁ ATLETIKA, ktorého súčasťou je súťaž družstiev   s viacerými  atletickými  disciplínami a BEH  MINI CITY RUN ako súťaž jednotlivcov v behu na 600m.
Zúčastnilo sa ho aj jedno naše 10-členné družstvo,  väčšinou žiaci a žiačky 5. a 6. ročníka.  
Svojimi výkonmi súťažiaci výborne reprezentovali svoju školu a medzi 9 školami zvíťazili !
S ú ť a ž i a c e   d r u ž s t v o   š k o l y:
Smoradová, Chvustová, – 6.A, Grešková, - 6.B, Sekeráková,– 5.A ,Klohnová, - 5.B , Števula, Medňanský, Sokolský – 6.B, Barčovský, Mišenko 5.C, Hudáková, Daniš – 5.C -  náhradníci
Ako doplňujúcu disciplínu  absolvovali beh Mini City Run aj naši súťažiaci,
Hudáková, Chvustová, Daniš, Števula, Medňanský, Sokolský  s umiestnením do 15. miesta.
Na  súťaže žiakov pripravil: PaedDr. T. Valenta, uč. TŠV a tréner  atletiky

P1260803
bwd  Fotka 1/44  fwd