Dňa  24.4.2018 sa uskutočnilo mestské kolo v súťaži „ Mladý záchranár CO“ . Za účasti 22 škôl naše
družstvo  obsadilo pekné 7. miesto. Určite mali možnosť získať lepšie umiestnenie. Za ich bojovnosť a vzornú reprezentáciu školy všetkým ďakujeme. Zároveň ďakujeme aj technickej čate z 9.A triedy.
Súťažili:  Donovalová D., Kurty M., Šolc F., - 9.A , Jakabová V. – 7.B
Na súťaž pripravil: PaedDr. T. Valenta

P1260684
bwd  Fotka 1/22  fwd