Každoročne v mesiaci apríl uskutočňujeme futbalový turnaj 3. a 4. ročníka ako prípravu na okresné kolo   McDonalds cup.
Súťaž bola zaujímavá, nakoľko sa každý chcel dostať do finále.
Súťažilo sa medzi triedami a ročníkmi zvlášť.
Rarita turnaja: každá trieda mala min. jedno dievča v družstve.
Zvlášť ďakujeme za spoluprácu  RZ našej školy.
Výsledky:   3.A – 3.B =4:5     3.B – 3.C = 5:0      3.C – 3.A = 0:10
Poradie:     1.miesto:  3.B     2.miesto:  3.A      3.miesto: 3.C
Víťazi:  Jakub, Kiss, Kostovčík, Hrabinský, Melicherčík, Průša, Kočanová
Najlepší hráč a strelec turnaja: Jakub, Števula,   Drobňák, Kiss
Najlepší brankár turnaja: Průša
Výsledky:    4.A – 4.B = 1:4    4.B – 4.C = 1:3      4.C – 4.A = 8:0                                                                                
Poradie:      1.miesto:  4.C     2.miesto:  4.B      3.miesto: 4.A    
Víťazi:  Štrkolec, Korbová, Zmij, Šomodi, Šimko, Jaš, Hirčko
Najlepší hráč a strelec turnaja: Štrkolec,    Šimko, Zmij
Najlepší brankár turnaja: Šomodi

Súťaž pripravil  a  organizoval: PaedDr. T. Valenta

P1260588
bwd  Fotka 1/24  fwd