Dňa 19.4.2018 sa uskutočnilo krajské kolo v gymnastickom štvorboji žiakov v kat. „B“ – 4.-6. roč.
Postupujúci z okresného kola zabojovali v krajskom  kole a celkove zo štyroch škôl obsadili 4. miesto, získali titul pre jednotlivca.  Žiaľ, ako družstvo nepostúpili do celoslovenského kola.
Žiaci – družstvá: 4. miesto   Jednotlivci:  krajský majster 2018 -  Z. Průša - 5.B  
Súťažili a poradie: 1. Průša Z.- 5.B, 14.  Zmij - 4.C,  17.. Paszulykas – 5.B, 19. Štrkolec – 4.C
Na súťaž pripravil: PaedDr. Tibor Valenta.

P1260607
bwd  Fotka 1/25  fwd