Dňa 25.3. 2018 sa v Historickej radnici Košice uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie  súťaže medzinárodného multižánrového festivalu Viva Talent Festival 2018. Súťaž detskej a mládežníckej ARTO. Tohto roku sa jej opäť zúčastnili žiaci našej školy, ktoré navštevujú výtvarný krúžok pod vedením p. uč. Mgr. Márie Bialobokovej a opäť sme boli úspešní. Medzi ocenenými prácami boli kresby Niny Danišovej z 1.C / striebro /, Barbory Psotovej z 2.C / bronz / a Andrey Bombovej z 6.B/ čestné uznanie/. Srdečne blahoželáme a veríme, že láska k výtvarnému umeniu ich bude sprevádzať aj v ďalších rokoch. Pozrite si ocenené práce a ich autorky.

01 (1)
bwd  Fotka 1/20  fwd