Dňa 19.4.2018 žila naša škola ľudovou piesňou. V tento deň sa uskutočnilo školské kolo v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Z triednych kôl postúpilo vyše 40 spevákov, z ktorých väčšina podala pekný spevácky výkon. Škoda len, že o spev mali záujem len žiaci nižších ročníkov. Porota  rozhodovala  v dvoch kategóriách a mala ťažkú úlohu. Preto sa rozhodla oceniť výkony viacerých spevákov a podporiť  záujem detí  o spev.
Všetkým ďakujeme za pekný umelecký zážitok a veríme, že láska k ľudovej piesni im zostane aj naďalej. Zároveň chceme poďakovať aj všetkým pani učiteľkám, ktoré malých speváčikov na súťaž pripravili.
Výsledky:
I. kategória (1.-3. ročník)
1. miesto ....... Kovaličová Gabriela 2.A
2. miesto ....... Labancová Liana 2.A, Staneková Lucia 1.B
3. miesto ....... Počatková Lívia 3.A, Dudič Gregor 3.C, Petrik Richard 2.C

II. kategória ( 4.-6. ročník)
1. miesto ........ Sabol Thobias 5.B
2. miesto ........ Kniežová Sofia 6.B, Semančová Sára Sofia 4.B
3. miesto .........Labancová Laura 6.A, Lisyová Miriam 4.A, Medňanský Daniel 6.B

V II.kategórii boli udelené čestné uznania za  umelecký prejav  Jakubovi Ileninovi 6.B a Piroškovej Kataríne 4.B..


IMG_0837
bwd  Fotka 1/44  fwd