Dňa 22.3.2018 sa uskutočnilo okresné kolo v gymnastickom štvorboji žiactva v kat. „B“ – 4.-6. roč.
Žiaľ, tohto roku bola konkurencia neúplná a súťažili len „známe“ školy / ZŠ Starozagorská, Gym.Trebišovská 12 a naša škola /.
Žiaci: 1. miesto -  postup do krajského kola.
Súťažili a poradie: 1. Průša Z.- 5.B.,2. Zmij - 4.C, 3. Štrkolec -4.C, 4. Paszulykas – 5.B
Žiačky: 3. miesto
Súťažili a poradie: 3. Brutovská - 6.B, Bondrová – 6.B, Grešková – 6.B, Chvustová – 6.A
Všetkým našim súťažiacim pretekárom ďakujeme za ochotu pripravovať sa a súťažiť.
Na súťaž pripravil: PaedDr. Tibor Valenta

Fotogaléria:

P1260489
bwd  Fotka 1/37  fwd