Ó, mojej matky reč je krásota,
je milota, je rozkoš, láska svätá;.....

Dva dni  znela v priestoroch školy „ reč mojej  matky...“, dva dni súťažili žiaci  našej školy v umeleckom prednese slovenskej poézie a prózy. 8.3.(1.kat.)  a 15.3. (2.a 3.kat.)  2018.  Velikánovi slovenskej poézie vzdávalo hold vyše päťdesiat žiakov . V súťaži Hviezdoslavov Kubín  odzneli ukážky rôznych žánrov,  dominovala poézia a próza súčasných autorov.

Výsledky školského kola :

I. kategória

Poézia :

1. miesto -  Ester Kniežová

2. miesto - Gabriela Kovaličová

3. miesto - Sára Sofia Semančová

 

Próza :

1.miesto - Martina Šulanová

2. miesto - Zuzana Benčová

3.miesto - Iveta Kosálová

 

II. kategória

Poézia :

1. miesto -  Samuel Džunda

2. miesto – Veronika Jakabová, Ján Karol Počatko

3. miesto – Ernest Tokár

 

Próza :

1.miesto – Nina Kundrátová

2. miesto – Andrea Šulanová

3.miesto – Petra Bačová

Čestné uznanie: Daniel Medňanský

 

III. kategória

Poézia :

1. miesto -  Radoslava Vlasáčová

2. miesto – Eva Bučeková

3. miesto – Simon Tomčík

Čestné uznanie: Kristína Majdáková

 

Próza :

1.miesto – Lea Konczová

 

Všetkým ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme ! Zároveň ďakujeme učiteľom, ktorí žiakov na súťaž pripravili.

Fotogaléria 1. stupeň:

20180308_111913~2
bwd  Fotka 1/30  fwd

Fotogaléria 2. stupeň:

IMG_0546
bwd  Fotka 1/35  fwd

Fotogaléria - oceňovanie:

IMG_0651
bwd  Fotka 1/19  fwd