Dňa 22.2.2018 sa uskutočnila súťaž žiakov 3.ročníka :KRÁĽ ČITATEĽOV. Súťaž bola zameraná na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a vzbudenia záujmu o detskú literatúru. Pri čítaní sme využili čítanie z časopisu FIFÍK, ktorý žiaci veľmi obľubujú. Žiaci boli zapojení do hodnotenia súťažiacich a rozhodli o najlepších čitateľoch: Martina Šulanová 3.A,Samuel Jakub 3.B,Laurent Gerencsér 3.C. Víťazi boli odmenení zaujímavými knižkami. V závere Mgr.Kolesárová informovala žiakov o školskej čitárničke, kde si žiaci môžu vypožičiavať knihy.

Fotogaléria:

IMG_20180222_103138
bwd  Fotka 1/10  fwd