Vynikajúce umiestnenie  a finančnú odmenu pre CVČ na festivale VIVA TALENT získali práce našich žiakov Gregora Dudiča a Emy Júlii Karkovej, ktorí navštevujú výtvarný krúžok pod vedením p.uč. Mgr. Márii Bialobokovej.

Medzinárodný multižánrový festival - súťaž detí a mládeže v umeleckej tvorivosti v žánrových nomináciách: HUDBA, SPEV, TANEC, DIVADLO a VÝTVARNÉ UMENIE vo vekovej kategórii od 6-26 rokov sa uskutočňuje každý rok. Tento rok prebiehal v dňoch 28.-29.10.2017.

Našim šikovným výtvarníkom srdečne blahoželáme.

Fotogaléria:

04
bwd  Fotka 1/4  fwd