Dňa 11.12.2017 žiaci štvrtého ročníka v rámci náboženskej výchovy navštívili kláštor Karmelitánov v Lorinčíku. Naša návšteva začala krátkou diskusiou. Tu  mali žiaci priestor na otázky a oboznámili sa so životom v kláštore. Pokračovali sme adoráciou, ktorá bola spojená s modlitbou radostného ruženca. Tento čas mnohí využili na sv. spoveď . Vyvrcholením návštevy bola sv. omša. Žiakom sa návšteva kláštora veľmi páčila a tešia sa na opätovné stretnutie. Ďakujeme bratom karmelitánom za prijatie a duchovnú pomoc.

Fotogaléria:

P1160459
bwd  Fotka 1/17  fwd