Mnoho užitočných informácií, ktoré pomôžu pri výbere  ďalšieho smerovania  v štúdiu na stredných školách získali žiaci IX.A  25.1.2018 na SOŠ v Šaci.

Počas tejto veľmi zaujímavej  exkurzie sa   oboznámili s odbormi, ktoré môžu na tejto škole študovať a aj s možnosťami uplatnenia v praxi. Vyskúšali si nielen prácu v dielni, ale aj v ďalších odborných učebniach, kde ich zaujala možnosť  vytvorenia vlastnej animácie na tabletoch.

Fotogaléria:

Photo0297
bwd  Fotka 1/24  fwd