Dňa 08. 12. 2017 sa v bazéne na našej škole konali školské  preteky v plávaní našich žiakov prvých až deviatych ročníkov.

Súťaž sa skladá z troch kôl: zimné, jarné a letné kolo, kde po odplávaní všetkých kôl sa spočítajú výsledky,  pripočítajú sa výsledky zo školskej športovej ligy v plávaní a určí sa tým Majster školy.

Preteky sa konali pod vedením Mgr. Kataríny Veľkej a Mgr. Štefana Ivanča za pomoci  PaedDr. Tibora Valentu.

Preteky sme hneď vyhodnotili a medaily rozdali tým žiakom, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach vo svojej kategórii. Našich najmenších prváčikov sme ocenili zvlášť. Účasť žiakov na pretekoch  bola vysoká  a  v mene školy im ďakujeme a zároveň gratulujeme.

Preteky pripravili a realizovali: Mgr. Katarína Veľká, Mgr. Štefan Ivančo a PaedDr. Tibor Valenta

Fotogaléria:

IMG_7600
bwd  Fotka 1/26  fwd