Dňa 8.decembra 2017 ( v piatok) sa na prvých dvoch vyučovacích hodinách  konalo školské kolo Geografickej olympiády pre žiakov 5. - 9. ročníka.

V školskom kole súťažiaci vypracovali na prvej hodine za 45 minút test písomnej časti,

zložený z monotematickej a teoretickej časti bez atlasu (50 b.) a z poznatkov o miestnej krajine (10 b.), v celkovej hodnote 60 bodov. V druhej časti riešili súťažiaci  praktickú časť testu – úlohy zamerané na zručnosť práce s atlasom a na orientáciu v hodnote 40 bodov.

V prípade celkovej rovnosti bodov o umiestnení rozhodli lepšie výsledky v teoretickej a monotematickej časti.

Úspešným riešiteľom olympiády sa v jednotlivých kategóriách stal ten žiak, ktorý dosiahol v školskom kole minimálne 55 bodov.

 

Do obvodného kola 6. februára 2018 postúpia z každej kategórie prví traja súťažiaci. Ďalší v poradí sú náhradníci.

Výsledková listina

Fotogaléria:

IMG_5325
bwd  Fotka 1/8  fwd