Názov zmluvy: Nájomná zmluva nebytových priestorov
Nájomca: Atletika Košice o.z., Dúhová 26, 040 01 Košice
IČO: 50076302
Príjemca: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 9,00 €/hod.
Dátum uzavretia zmluvy: 27. 03. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 27. 03. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 28. 03. 2018
Dátum skončenia zmluvy: 30. 06. 2018
Príloha: zmluva-05-2018

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie
Poskytovateľ: Mestská časť Košice-Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice
IČO: 00690970
Príjemca: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 350,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 16. 03. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 16. 03. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 17. 03. 2018
Dátum skončenia zmluvy: 30. 06. 2018
Príloha: zmluva-04-2018

Názov zmluvy: Kolektívna zmluva
Zamestnávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Odborová organizácia: ZO OZ pri ZŠ Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 42245222
Hodnota predmetu zmluvy:  ---
Dátum uzavretia zmluvy: 18. 01. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 19. 01. 2018
Dátum skončenia zmluvy: 31. 01. 2023
Príloha: zmluva-03-2018

Názov zmluvy: Zmluva o obstaraní zájazdu
Obstarávateľ: Drahoslava JKuhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, 040 01 Košice
IČO: 37734393
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 5 700,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 30. 01. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 30. 01. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 31. 01. 2018
Dátum skončenia zmluvy: 09. 02. 2018
Príloha: zmluva-02-2018

Názov zmluvy: Zmluva o vykonaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
Dodávateľ: RÚVZ so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice
IČO: 00606723
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 65,80 €/mesiac
Dátum uzavretia zmluvy: 04. 01. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 08. 01. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 09. 01. 2018
Dátum skončenia zmluvy: 31. 12. 2018
Príloha: zmluva-01-2018