Dňa 15.11.2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku,  na ktorom sa zúčastnilo 11 žiakov šiesteho až deviateho ročníka. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: v písomnej aj ústnej časti. Na úvod museli porozumieť posluchovému cvičeniu. V písomnej časti sa venovali anglickej gramatike, slovnej zásobe  a čítaniu s porozumením. V druhej časti súťaže si žiaci overili svoje schopnosti komunikovať v anglickom jazyku pomocou situačných dialógov a v práci s obrázkom. Umiestnenie žiakov bolo po vyhodnotení takéto.

Kategória 1A

1.miesto Samuel Buchlák , VII.B

2.miesto Eduard Machovič , VII.B

3.miesto Dávid Nemčík, VI.B

 

Kategória 1B

1.miesto  Matej Pavelica,  IX.A

2.miesto Samuel Weber, VIII.A

3.miesto  Dávid Lackner ,IX.A

Víťazom blahoželáme a všetkým prajeme veľa úspechov v ich ďalšej práci , a to nielen v anglickom jazyku.

Fotogaléria:

IMG_20171122_172824
bwd  Fotka 1/5  fwd