Literatúra je súčasťou každého jazyka , aj cudzieho, a preto sme sa rozhodli, že jej na našej škole budeme venovať trochu viac pozornosti.

Už pred pár rokmi sme sa zapojili do recitačnej súťaže Jazykový kvet. Ide o recitáciu poézie , prózy, prípadne o divadielko v cudzom jazyku. Tento rok sme si urobili aj školské kolo. Uskutočnilo sa 21.11.2017 a odznel na ňom okrem anglického jazyka aj ruský, francúzsky a trošku aj japonsky.  Nakoniec sme vybrali tých najlepších.

Za ruský jazyk sa víťazom stal  Braňo Benčo, žiak VIII.A s prednesom prózy.

V anglickom jazyku sa zúčastnilo viac žiakov a vyhodnotená bola zvlášť próza a zvlášť poézia. V kategórii próza ANJ bola najlepšia Petra Hurová z VIII.B , ktorá predniesla ukážku z Malého princa. Hneď za ňou skončil Eduard Machovič zo VII.B a jeho prednes Odvážneho bojka. V kategórii poézia zvíťazila Eva Bučeková zo VII.A s básňou Meadow a o priečku nižšie sa umiestnil Michal Guláš  zo VII.A so zábavnou básňou o troch prasiatkach od Roalda Dahla.

Víťazom  samozrejme blahoželáme. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a ochotným dobrovoľníkom z obecenstva za ich prednes a príjemné ukončenie tejto súťaže.

Fotogaléria:

IMG_20171121_124924
bwd  Fotka 1/7  fwd