Pestrá paleta činností žiakov VIII. ročníka sa v predmete výchova umením ukončila prezentáciou  významných osobností umenia. Pozrite si 10 najlepších prezentácií, ktoré vytvorili a odprezentovali žiaci VIII.A a VIII.B. Ich práce budú uverejnené nielen na našej stránke školy, ale ako zdroj poznania a učebnú pomôcku budú môcť využívať  aj učitelia na svojej internetovej knižnici.

Donovalová Dominika,VIII.A

Crawley Jozef, VIII.A

Rusnáková Kvetoslava,VIII.A

Korineková Karin,VIII.A

Sarvaj Filip, VIII.A

Takács Lukáš, VIII.A

Majdáková Kristína,VIII.B

Šolc František, VIII.B

Grúber  Richard, VIII.B

Jenčuš  Richard, VIII.B