Po roku opäť jesenné  -  3.miesto

Dňa 29.9.2017 sa  v Mestskom parku MČ Staré mestopri príležitosti  MMM uskutočnili atletické preteky pod názvom – ATLETIKA  HROU - DETSKÁ ATLETIKA,  ktorého súčasťou je súťaž družstiev s viacerými  atletickými  disciplínami a beh maratónskych nádejí ako súťaž jednotlivcov v behu na 800 m.

Z našej školy sa zúčastnilo jedno 10-členné družstvo, a to žiaci a žiačky 6.- 7 ročníka. Svojimi výkonmi súťažiaci dobre a snaživo reprezentovali svoju školu a medzi 15 školami o b s a d i l i  3. miesto.

S ú ť a ž i a c e   d r u ž s t v o   š k ol y:

Pivarníková, Bertková – 7.A , Hnízdilová, Illyésová, Tóthová - 6.A

Hajdecker, Šipoš – 6.A, Medňanský, Kostovčík, Števula – 6.B

 

Maratónskeho behu nádejí sa zúčastnili: Pivarníková, Hnízdilová, Medňanský, Kostovčík, Števula s umiestnením  do 12. miesta.

Všetkým súťažiacim žiakom v oboch súťažiach srdečne gratulujeme.

Žiakov na súťaž pripravil: PaedDr. T. Valenta, uč. TŠV

 

Fotogaléria:

P1260097
bwd  Fotka 1/54  fwd


Po roku opäť jesenné  -  3.miesto
Dňa 29.9.2017 sa  v Mestskom parku MČ Staré mestopri príležitosti  MMM uskutočnili atletické preteky pod názvom – ATLETIKA  HROU - DETSKÁ ATLETIKA,  ktorého súčasťou je súťaž družstiev s viacerými  atletickými  disciplínami a beh maratónskych nádejí ako súťaž jednotlivcov v behu na 800 m.
Z našej školy sa zúčastnilo jedno 10-členné družstvo, a to žiaci a žiačky 6.- 7 ročníka.
Svojimi výkonmi súťažiaci dobre a snaživo reprezentovali svoju školu a medzi 15 školami      o b s a d i l i  3. miesto.
S ú ť a ž i a c e   d r u ž s t v o   š k ol y:
Pivarníková, Bertková – 7.A , Hnízdilová, Illyésová, Tóthová - 6.A
Hajdecker, Šipoš – 6.A, Medňanský, Kostovčík, Števula – 6.B
Maratónskeho behu nádejí sa zúčastnili: Pivarníková, Hnízdilová, Medňanský, Kostovčík, Števula s umiestnením  do 12. miesta.
Všetkým súťažiacim žiakom v oboch súťažiach srdečne gratulujeme.
Žiakov na súťaž pripravil: PaedDr. T. Valenta, uč. TŠV