Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na základe registrácie na Ministerstve vnútra SR organizovala už 16.ročník verejnej zbierky Biela pastelka 2016. Naša škola sa už niekoľko rokov pravidelne zapája do tejto zbierky a svojou troškou prispieva na pomoc ľuďom so zrakovým postihom. V tomto školskom roku sa nám podarilo vyzbierať 153,34€. Ďakujeme všetkým žiakom aj ich rodičom a učiteľom za účasť na tejto akcii a dievčatám z 9.A triedy za pomoc pri organizovaní zbierky.

Fotogaléria:

20170926_094713
bwd  Fotka 1/4  fwd