Základná škola, Trebišovská 10, Košice

vyhlasuje 4. ročník celoročnej školskej súťaže

GEO v malíčku

 

Začiatok súťaže: 26. september 2017

Koniec súťaže: 22. jún 2018


O čo súťažíme?

  • Jednotku z geografie v žiackej knižke
  • Diplom na konci roka
  • Knihu alebo vecnú cenu podľa výberu pre troch najlepších

Pravidlá:

1. Súťaž pozostáva z 10 kôl.

2. Na riešenie jednotlivých úloh každého kola sú 3 týždne.

3. Do súťaže je možné sa zapojiť v ktoromkoľvek kole.

4. Jednotku do žiackej knižky môžeš získať iba správnym vyriešením všetkých úloh v danom kole.

5. Do konečného hodnotenia sa zarátajú aj body za rýchlosť.

(za 3 dni od zadania +10 bodov, 5 dní od zadania +5 bodov, ale iba vtedy, ak sú všetky úlohy správne vyriešené)

6. Správne odpovede sa môžu odovzdať osobne alebo zaslať mailom.

7. Po odovzdaní úloh už nie je možné nesprávne odpovede opraviť.

8. V záverečnom sčítaní pri rovnosti bodov budú rozhodovať rozstrelové otázky

POZOR! Odoslaný mail bez mena a triedy bude neplatný!!!

1. kolo súťaže

správne odpovede, predbežné výsledky súťaže

2. kolo súťaže správne odpovede, predbežné výsledky súťaže
3. kolo súťaže správne odpovede, predbežné výsledky súťaže
4. kolo súťaže správne odpovede, predbežné výsledky súťaže
5. kolo súťaže správne odpovede, predbežné výsledky súťaže
6. kolo súťaže správne odpovede, predbežné výsledky súťaže
7. kolo súťaže správne odpovede, predbežné výsledky súťaže
8. kolo súťaže správne odpovede, predbežné výsledky súťaže
9. kolo súťaže 

Základná škola, Trebišovská 10, Košice
vyhlasuje
3. ročník celoročnej školskej súťaže
GEO v malíčku
Začiatok súťaže: 1. október 2016                Koniec súťaže: 20. jún 2017
O čo súťažíme?
Jednotku z geografie v žiackej knižke
Diplom na konci roka
Knihu alebo vecnú cenu podľa výberu pre troch najlepších
Pravidlá:
1. Súťaž pozostáva z 10 kôl.
2. Na riešenie jednotlivých úloh každého kola sú 3 týždne.
3. Do súťaže je možné sa zapojiť v ktoromkoľvek kole.
4. Jednotku do žiackej knižky môžeš získať iba správnym vyriešením všetkých úloh v danom kole.
5. Do konečného hodnotenia sa zarátajú aj body za rýchlosť.
(za 3 dni od zadania +10 bodov, 5dní od zadania +5 bodov, ale iba vtedy, ak sú všetky úlohy správne vyriešené)
6. Správne odpovede sa môžu odovzdať osobne alebo zaslať mailom.
7. Po odovzdaní úloh už nie je možné nesprávne odpovede opraviť.
8. V záverečnom sčítaní pri rovnosti bodov budú rozhodovať rozstrelové otázky
POZOR! Odoslaný mail bez mena a triedy bude neplatný!!!