Konečne nadišiel deň D. 14. september sa niesol v znamení pohybu a pobytu mimo učební, školské aktovky zostali doma. Zlatým klincom bolo stretnutie školákov so sokoliarmi spoločnosti ZAYFERUS z Moravy. Čo bol hlavný cieľ? Umožniť žiakom získať osobnú skúsenosť pri pozorovaní zástupcov sokolov a sov žijúcich v našich lesoch a aj niekoľkých druhov cudzokrajných dravcov z Afriky či Ameriky. Šikovní sokoliari zanietene charakterizovali jednotlivých krásavcov a vtipným komentárom zapájali žiakov do prezentácie. A mali úspech! Každý žiak sa snažil ukázať, čo sa na stretnutí naučil. Na víťazov čakali vecné odmeny. Ale ktorá bola naj? Určite osobný kontakt so sokolmi, keď ich mohli kŕmiť a následne vypustiť z vlastnej ruky. Operené dravce brázdili oblohu nad ihriskom, pričom predviedli svoje letové schopnosti, dôvtip pri chytaní koristi a aj výsledky dlhoročného výcviku, keď po letovej ukážke na pokyn sokoliara pristáli na jeho ruke.

Rozžiarené očká, úsmevy na tvárach zúčastnených svedčili o vydarenosti environmentálnej akcie. Aj to je cesta, ako odhaľovať krásu prírody deťom z mestských sídlisk.

Fotogaléria:

DSCF0075
bwd  Fotka 1/27  fwd