Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1.ročníka (protokol) v školskom roku 2018/2019

Prihláška na predmet etická/náboženská výchova na školský rok 2018/2019

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

Zoznam učebných pomôcok pre žiakov do prvého ročníka

Splnomocnenie na zápis do prvého ročníka

Zabezpečený školský autobus (MHD) z Lorinčíka a Pereša.

• Zapisujú sa deti narodené do 31. 8. 2012.
• Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Na zápis musia prísť obidvaja rodičia, prípadne doniesť splnomocnenie od druhého rodiča, ak sa zápisu nemôže zúčastniť.
• Bližšie informácie na tel.č. 055/ 64 24 647, nájdete nás aj na facebooku (Trebiška - naša škola).


Plagát na zápis na školský rok 2018/2019