10. máj 2017

Od rána to v škole bolo ako v úli. Každý sa pripravoval na školskú akadémiu. Mnohí ako účinkujúci, iní ako diváci.

Dva mesiace intenzívnych príprav vyvrcholili v krásne predstavenie našich žiakov, ktorí sa prezentovali svojím vystúpením. Školská jedáleň sa v dopoludňajších hodinách zaplnila žiakmi školy, popoludnie patrilo rodičom a priateľom školy. Program bol ozaj pestrý. Vystriedali sa v ňom tanečné čísla – moderné, spoločenské, tance iných národov i slovenské ľudové, scénky v slovenskom aj anglickom jazyku. Jednotlivci sa predstavili aj hrou na sólové hudobné nástroje a spevom,..... proste taká krásna rozkvitnutá lúka všetkého, čo účinkujúci chceli ukázať prítomným - najmä však svojim mamám, lebo im boli venované viaceré čísla programu. Veď školská akadémia sa uskutočnila len pár dní pred ich veľkým sviatkom. Symbolika tohto dňa rezonovala v piesni  Láska, to je mama.....a mamám ďakujeme, že do sŕdc našich žiakov zasiali semienka, ktoré v dnešný deň takto krásne rozkvitli.

Ďakujeme všetkým pedagógom, organizátorom, ale hlavne účinkujúcim za hlboký umelecký zážitok. Ďakujeme všetkým, ktorí ich prišli povzbudiť. Veríme, že sa opäť niekedy stretneme na takejto „rozkvitnutej lúke“.

Fotogaléria:

foto (1)
bwd  Fotka 1/151  fwd