Plávanie – školské preteky

Aj v tomto novom kalendárnom roku sa dňa 11. 04. 2017 už tradične v našom školskom bazéne uskutočnili jarné školské plavecké preteky žiakov.  Plavecká súťaž sa skladá z troch kôl: zimné, jarné a letné kolo, kde po odplávaní všetkých kôl sa spočítajú výsledky a určí sa poradie za celú súťaž. K týmto výsledkom sa ešte pripočítajú výsledky zo školskej športovej ligy a určí sa tým celkové poradie  o  majstra školy.

Preteky sa konali pod vedením Mgr. Kataríny Veľkej a Mgr. Štefana Ivanča  za aktívnej pomoci  PaedDr. Tibora Valentu a Alenky Majdákovej.  Preteky otvoril  pán riaditeľ Mgr. Peter Fábry, ktorý v mene školy privítal všetkých plavcov.

Preteky sme hneď vyhodnotili a medaily rozdali najlepším žiakom. Medzi plavcami sa objavili veľké talenty.

Preteky pripravili a realizovali: Mgr. Katarína Veľká, Mgr. Štefan Ivančo a PaedDr. Tibor Valenta

Výsledky

Fotogaléria:

IMG_3647
bwd  Fotka 1/21  fwd