Ponuka krúžkov na školský rok 2017/2018


Zachádzky vybraných spojov linky 20L k ZŠ v školskom roku 2017/2018

Záver školského roka 2016/2017

10. júla 2017

„Trebiška“ má za sebou opäť úspešný školský rok. Všetkým žiakom sa podarilo úspešne zvládnuť ...

Čítať celý článok...

Rozlúčková slávnosť deviatakov- to sú slzičky, ale aj úsmevy...

6. júla 2017

Niečo pekné končí, niečo nové začína... Deviataci sa lúčili so zmiešanými pocitmi.

Čítať celý článok...

Rozlúčkový večierok vo  IV.B

6. júla 2017

Štvrtáci sa so svojou  triednou učiteľkou lúčili za prítomnosti svojich rodičov, pre ktorých pripravili a nacvičili program.

Čítať celý článok...

Noc v škole

28. júna 2017

Aj tento rok sa deti školského klubu, konkrétne 3. a 4. ročníka, zúčastnili akcie pod názvom Noc v škole ...

Čítať celý článok...

Finále ŠŠL v plávaní

27. júna 2017

Dňa 19.6. sme sa s našimi žiakmi zúčastnili finále ŠŠL v plávaní na mestskej plavárni, kde sa ...

Čítať celý článok...

Návšteva útulku

27. júna 2017

Pomaly sa blíži koniec roka a žiaci VIII.A sa rozhodli voľný deň, ktorý dostali za výhru v zbere ...

Čítať celý článok...

MŠ Humenská a I.B

4. júna 2017

Dňa 23.5.2017 sa trieda I.B bola rozlúčiť so škôlkarmi v MŠ Humenská. Spolupracovali sme celý školský rok a zažili...

Čítať celý článok...

Challenge Day 2017

4. júna 2017

Aj tento rok sme si  počas prestávok medzi vyučovacími hodinami zacvičili v rámci Challenge Day.

Čítať celý článok...

Geo v malíčku

4. júna 2017

O čom bola súťaž GEO v malíčku? Cieľom bolo rozšíriť a upevniť vedomosti ...

Čítať celý článok...

Zber elektroodpadu

4. júna 2017

V tomto školskom roku sme znovu medzi zberové aktivity zaradili zber elektroodpadu. Hreje nás pocit ...

Čítať celý článok...

Deň Zeme

4. júna 2017

Deň Zeme sme na našej škole oslávili 26.apríla. Slávnostne sme sa vyobliekali do ...

Čítať celý článok...

FUTBALOVÝ  TURNAJ   „O MAJSTRA ŠKOLY“ -  NAJMLADŠIEHO ŽIACTVA

28. mája 2017

Každoročne v mesiaci apríl uskutočňujeme futbalový turnaj 3. a 4. ročníka ako prípravu na okresné kolo ...

Čítať celý článok...

Detská atletická súťaž

28. mája 2017

Dňa 12.4.2017 sa naši žiaci Tamarka Kokindová, Saška Sekeráková, Lejka Juhaňáková, Andrejka Miklošová ...

Čítať celý článok...

Kvíz v anglickom jazyku

28. mája 2017

Dňa 24.4.2017 sa na našej škole uskutočnil  KVÍZ V ANGLICKOM JAZYKU.

Čítať celý článok...

Projektové vyučovanie

28. mája 2017

Naši žiaci zo VII.A a VII.B triedy dokázali, že na hodinách matematiky vedia nielen počítať, ale aj vytvárať ...

Čítať celý článok...

Vlastiveda

28. mája 2017

Dňa 28.4.2017 si žiaci tretieho ročníka overili svoje vedomosti  na vlastivednej súťaži. Dozvedeli sa aj zaujímavé ...

Čítať celý článok...

GYMNASTIKA – krajské kolo – žiaci – kat. „B“

28. mája 2017

Dňa 11.4.2017 sa uskutočnilo krajské kolo v gymnastickom štvorboji žiakov v kat. „B“ – 4.-6. roč.

Čítať celý článok...

GYMNASTIKA – okresné kolo – žiaci, žiačky – kat. „B“

28. mája 2017

Dňa 23.3.2017 sa uskutočnilo okresné kolo v gymnastickom štvorboji žiactva v kat. „B“ – 4.-6. roč.

Čítať celý článok...

Deň rodiny

25. mája 2017

Pri príležitosti Dňa rodiny sme si s prváčikmi z 1.B triedy vyrobili zaujímavé darčeky pre svojich najbližších.

Čítať celý článok...

Vodné pólo nás baví

25. mája 2017

Tento školský rok nás na našom bazéne navštívili hráči a manažéri  vodného póla s akciou ...

Čítať celý článok...

Otvorená hodina anglického jazyka v I.C pre Kreatívnu materskú škôlku

23. mája 2017

10. máj 2017 Od rána to v škole bolo ako v úli. Každý sa pripravoval na školskú akadémiu.

Čítať celý článok...

Atletika   hrou - 1. miesto

23. mája 2017

Dňa 3.5. 2017 sa v Starom meste z príležitosti  Dni mesta Košíc uskutočnili atletické preteky pod názvom ATLETIKA  HROU ...

Čítať celý článok...

Školská akadémia

20. mája 2017

10. máj 2017 Od rána to v škole bolo ako v úli. Každý sa pripravoval na školskú akadémiu.

Čítať celý článok...

Dajme odpadu druhú šancu na život

15. mája 2017

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK pripravila pri príležitosti tohtoročnej oslavy Dňa Zeme ...

Čítať celý článok...

Školské kolo súťaže Slávik Slovenska

15. mája 2017

Dňa 21.apríla 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska.

Čítať celý článok...

Návšteva v Kláštore bosých karmelitánov v Lorinčíku

14. mája 2017

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka v rámci náboženskej výchovy zúčastnili ...

Čítať celý článok...

Futbal - Školský pohár SFZ - mladšie žiačky

30. apríla 2017

21. 4. 2017 sa uskutočnil futbalový turnaj – Školský pohár SFZ- mladších žiačok.

Čítať celý článok...

Volejbal - okresné kolo- staršie žiačky

30. apríla 2017

16. 3. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo vo volejbale dievčat.

Čítať celý článok...

Volejbal - okresné kolo- starší žiaci

30. apríla 2017

14. 3. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo vo volejbale chlapcov. V konkurencii 3 škôl ...

Čítať celý článok...

Jazykový festival

30. apríla 2017

Dňa 20.4.2017   sa deti našej školy zúčastnili podujatia Jazykový festival 2017, ktorého organizátorom ...

Čítať celý článok...

Majsterky vo futbale

30. apríla 2017

Ešte raz:"Hip-hip, huráááááá!!!!!" Dievčatá: Viktória Torokova, Juliana Lacková ...

Čítať celý článok...

Biblická olympiáda

22. apríla 2017

Dňa 21.3. 2017 sa konalo okresné kolo Biblickej olympiády v CVČ DOMINO. Našu školu reprezentovali ...

Čítať celý článok...

Súťaž Čitkovedko

14. apríla 2017

31.3. 2017 na záver Mesiaca knihy sa medzi tretiakmi konala súťaž Čitkovedko. Zameraná bola hlavne ...

Čítať celý článok...

O majstra školy - jarné kolo

14. apríla 2017

Aj v tomto novom kalendárnom roku sa dňa 11. 04. 2017 už tradične v našom školskom bazéne uskutočnili ...

Čítať celý článok...

Jar na pracovnom vyučovaní v IV.B

9. apríla 2017

Žiaci IV.B privítali jar výrobou zajačikov ako symbolov jari. Na hodinu pracovného vyučovania ...

Čítať celý článok...

Bádateľské laboratórium v Steel parku

9. apríla 2017

17.3.2017 žiaci 8.ročníka boli v Steel parku, kde zažili príjemné dopoludnie ...

Čítať celý článok...

Zaujímavá hodina telesnej výchovy

9. apríla 2017

Dňa 28.3.2017 zažili žiaci 1.B zaujímavú hodinu telesnej výchovy v telocvični MŠ Humenská.

Čítať celý článok...

Hviezdoslavov Kubín

9. apríla 2017

Dňa 1.3.2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v II. a III. kategórii.

Čítať celý článok...

Noc s Andersenom v knižnici

5. apríla 2017

Na počesť slávneho dánskeho rozprávkara H. Ch. Andersena knižnice na celom svete raz do roka organizujú obľúbené ...

Čítať celý článok...

Vesmír očami detí

2. apríla 2017

Vesmír očami detí bol názov výtvarnej súťaže, ktorá prebehla aj na našej škole. Najlepšie práce postúpili do mestského kola ...

Čítať celý článok...

Hviezdoslavov Kubín

23. marca 2017

Dňa 2.3.2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v I. kategórii ...

Čítať celý článok...

Návšteva v Kreatívnej materskej škôlke

5. marca 2017

Dňa 1.3. 2017 sme  sa  my,  prváci  z 1.C triedy,  vybrali  na  návštevu  do Kreatívnej materskej škôlky Stará Baštová 11.

Čítať celý článok...

Ruské slovo- krajské kolo

5. marca 2017

22. februára 2017 sa na Gymnáziu M.R.Štefánika na námestí Laca Novomeského v Košiciach konalo krajské kolo súťaže Ruské slovo.

Čítať celý článok...

Krajské kolo Technickej olympiády

28. februára 2017

Žiaci deviateho ročníka Michal Pačai a Ján Daniel Németh reprezentovali našu školu na krajskom kole Technickej  ...

Čítať celý článok...

Beseda s pánom starostom

25. februára 2017

14. 2. 2017 žiaci 7. ročníka medzi sebou privítali pána Damiána Exnera, starostu mestskej časti Lorinčík.

Čítať celý článok...

Škôlkari v škole

25. februára 2017

Dňa 13. februára 2017 navštívili triedu 1. B deti z MŠ Humenská. Škôlkari sa prišli pozrieť medzi nás, ako sa učíme čítať ...

Čítať celý článok...

„Novodobí architekti“

25. februára 2017

V rámci hodín výchovy umením sa žiaci VIII.A a VIII.B mali zahrať na projektantov „novodobého štátu“ ...

Čítať celý článok...

Karneval v ŠKD

23. februára 2017

Aj v tomto roku sa na našej škole uskutočnil karneval, no tento rok to bol po prvýkrát ŠKD Karneval.

Čítať celý článok...

Zimné radovánky

23. februára 2017

I keď nám už snehu ubúda, napriek tomu si na nás tohto roku Tetka Zima pripravila krásnu ...

Čítať celý článok...

Vyhodnotenie súťaže

12. februára 2017

Dňa 22.12.2016 sa uskutočnilo vyhodnotenie celoročnej súťaže športovcov- žiakov našej školy ...

Čítať celý článok...

Stretnutie bývalých učiteľov školy

5. februára 2017

Pekná tradícia stretnutí bývalých učiteľov školy sa v tomto roku presunula na neskorší termín.

Čítať celý článok...

Šaliansky Maťko

12. januára 2017

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského je súťaž v prednese slovenských povestí.

Čítať celý článok...


O MAJSTRA ŠKOLY – zimné kolo

12. januára 2017

Dňa 20. 12. 2016 sa v bazéne na našej škole uskutočnili školské plavecké preteky žiakov prvých až deviatych ročníkov.

Čítať celý článok...

Ruské slovo –Nádherné školské roky

11. januára 2017

V utorok 13. decembra 2016 sa pod názvom Ruské slovo –Nádherné školské roky uskutočnila súťaž v prednese ...

Čítať celý článok...

Fyzika, 6. ročník

5. januára 2017

Aj v tomto školskom roku sa na hodine fyziky v 6.ročníku žiaci dobre zabávali.

Čítať celý článok...

Vianočné koledy

2. januára 2017

Kto by sa netešil na najkrajšie sviatky roka - Vianoce?  Posledný  deň v škole pred vianočnými prázdninami ...

Čítať celý článok...

Vianočná besiedka, I.C

2. januára 2017

Bol tu deň  19. 12. 2016 deň Vianočnej besiedky. Prváci sa na ňu veľmi tešili, lebo je to ich príležitosť ukázať ...

Čítať celý článok...

I.B a MŠ Humenská

2. januára 2017

12.12.2016 bol pre nás výnimočný deň nielen vďaka číslam v dátume, ale najmä kvôli príjemnému stretnutiu žiakov ...

Čítať celý článok...

Školské kolo geografickej olympiády 2016/2017

18. decembra 2016

Dňa 9.decembra 2016 sa na prvých dvoch vyučovacích hodinách  konalo školské kolo Geografickej olympiády ...

Čítať celý článok...

Pytagoriáda 2016

18. decembra 2016

Dňa 8.12.2016 sa konalo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda pre 6., 7. a 8. ročník ZŠ.

Čítať celý článok...

Mikuláš na ceste, II.C

12. decembra 2016

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach pripravilo v rámci svojich preventívnych aktivít v spolupráci s okresnými ...

Čítať celý článok...

Mikuláš

11. decembra 2016

V utorok 6.12.2016 zavítala mikulášska nálada aj do našej školy. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch badať ...

Čítať celý článok...

Matematika v IV.B

11. decembra 2016

Matematika vo štvrtom ročníku nie je len o súčtoch, rozdieloch, súčinoch a podieloch, ale aj o geometrii ...

Čítať celý článok...

Kŕmidlo pre vtáčiky

3. decembra 2016

Keďže už máme jeseň a na dvere nám čo nevidieť zaklope zima, zamerali sme sa ...

Čítať celý článok...

Rovesnícky výcvik

3. decembra 2016

V dňoch 7. - 9.11.2016 sa vybraní žiaci VI.B tri dni školili za rovesníkov ...

Čítať celý článok...

Streľba - okresné kolo

3. decembra 2017

Dňa 30.11.2016 sa uskutočnilo Okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky. Miesto konania bola ZŠ Kežmarská 30 ...

Čítať celý článok...

Florbal- starší  žiaci

28. novembra 2016

Dňa 14.11.2016 sa uskutočnil florbalový turnaj staršieho žiactva okresu KE II.

Čítať celý článok...

Olympiáda v anglickom jazyku

27. novembra 2016

Dňa 10.11.2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku,  na ktorom sa zúčastnilo ...

Čítať celý článok...

Ruský film v škole

27. novembra 2016

Ruský film v škole - pod týmto názvom sme sa na našej škole so skupinami ruského jazyka ...

Čítať celý článok...

Školské kolo Technickej olympiády

27. novembra 2016

Dňa 11.11.2016 sa uskutočnil na našej škole II. ročník školského kola Technickej olympiády pod vedením Ing. Kassayovej Denisy.

Čítať celý článok...

Trinásta komnata

21. novembra 2016

V rámci Týždňa boja proti drogám dňa 15.11.2016 sa žiaci II. stupňa zúčastnili výchovného koncertu Trinásta komnata.

Čítať celý článok...

Jesenné tvorivé dielne

17. novembra 2016

Štvrtok 27. októbra sa v našej základnej škole uskutočnili jesenné tvorivé dielne. Žiaci z I.C triedy ...

Čítať celý článok...

Návšteva knižnice

17. novembra 2016

Žiaci VI.A chodia radi do knižnice, ktorá im ponúka zaujímavé hodiny. Témou ostatnej návštevy ...

Čítať celý článok...

Otvorená hodina pre škôlkarov

17. novembra 2016

Piatok 4. november sa od ostatných dní trocha odlišoval. Bol iný, niečím výnimočný.

Čítať celý článok...

Svetový deň výživy

14. novembra 2016

Pri príležitosti „Svetového dňa výživy“ oddelenie školstva zorganizovalo v spolupráci so školskými jedálňami ...

Čítať celý článok...

Deň zdravej výživy

10. novembra 2016

Dňa 27.10.2016 sa na našej škole konal Deň zdravej výživy v rámci Svetového dňa zdravej výživy.

Čítať celý článok...

Deň jabĺk

10. novembra 2016

I tento rok sme si pripomenuli v našej škole Deň jabĺk. Počas hodín a prestávok, viac ako inokedy ...

Čítať celý článok...

Vlastivedné projekty

9. novembra 2016

V rámci výučby vlastivedy sa žiaci oboznámili s Košickým samosprávnym krajom ...

Čítať celý článok...

Keramika v CVČ

9. novembra 2016

Žiaci IV. B sa zúčastnili prvej aktivity v CVČ Domino ...

Čítať celý článok...


Aktivita na hodine prírodovedy v IV.B

7. novembra 2016

V rámci výučby prírodovedy priniesol náš spolužiak Radko výbornú pomôcku na zapájanie ...

Čítať celý článok...

IV.B v knižnici

7. novembra 2016

Posledný októbrový týždeň sme sa v rámci čitateľskej gramotnosti...

Čítať celý článok...

Tvoja správna voľba

6. novembra 2016

Dňa 25.10.2016 sa žiaci V.A a V.B zúčastnili preventívneho programu s názvom Tvoja správna voľba pod záštitou ...


Čítať celý článok...

Keramická dielňa, III.A

6. novembra 2016

V CVČ Domino na Popradskej ulici žiaci III.A tvoria veľmi radi . Aj tento školský rok ...

Čítať celý článok...

Dielňa na vyučovanie predmetu Technika

1. novembra 2016

V minulom školskom roku sme začali s realizáciou školskej dielenskej učebne a v tomto školskom ...

Čítať celý článok...

Ekotopfilm

1. novembra 2016

Vo štvrtok 20. októbra 2016 sa žiaci  6.-8. ročníkov zúčastnili  hodinového programu Ekotopfilm ...

Čítať celý článok...

Číta celá rodina

25. októbra 2016

Tento literárny festival k nám zavítal už po tretíkrát. V spolupráci s knižnicou KMK sme hostili ...

Čítať celý článok...

Minimaratón ŠKD

16. októbra 2016

Tak ako minulý rok, aj tohto roku sa deti ŠKD zúčastnili akcie Minimaratón ŠKD.

Čítať celý článok...

Biela pastelka 2016

16. októbra 2016

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na základe registrácie na Ministerstve vnútra SR organizovala ...

Čítať celý článok...

Atletika hrou - 3 . miesto

11. októbra 2016

Dňa 30.9. 2016 sa v mestskom parku pri  príležitosti  MMM uskutočnili atletické preteky pod názvom – Atletika hrou ...

Čítať celý článok...

Exkurzia v Kosite

20. septembra 2016

Počas roka  navštívia firmu KOSIT, ktorá sa stará o spracovanie odpadu, viaceré triedy našej školy.

Čítať celý článok...

Dvadsaťštyri hodín v bazéne

20. septembra 2016

Aj tento rok sa na mestskej krytej plavárni uskutočnila akcia s názvom Dvadsaťštyri hodín v bazéne.

Čítať celý článok...

Netradičná hodina telesnej výchovy

20. septembra 2016

V pondelok 12.9.2016 sa vyučovanie  na ZŠ začalo netradične. Posledné hodiny telesnej výchovy ...

Čítať celý článok...

Začiatok školského roka 2016/2017

17. septembra 2016

5. september sa v tomto školskom roku stal prvým školským dňom. Za prázdninami  sme zatvorili dvere ...

Čítať celý článok...

Dielňa na vyučovanie predmetu Technika

V minulom školskom roku sme začali s realizáciou školskej dielenskej učebne a v tomto školskom