To, že na našej škole fungujú medzipredmetové  vzťahy, sú výsledkom  aj prezentácie žiakov   z výchovných  predmetov a ich vedomostí z informatiky.  Všetci žiaci vo svojich prezentáciách vyjadrujú svoj vzťah k umeniu, literatúre, k svojim hudobným idolom. To, čo sa naučili na hodinách informatiky, zúročia pri vytváraní prezentácií na predmete hudobná výchova, literatúra, výchova umením. Pozrite si výber tých naj...prezentácií.

Basárová Noemi

Crawley Marianna

Fábry Matúš

Faixová Petra

Faixová Petra

Gregoreková Lotta

Jenčuš Jakub

Kuchár Daniel

Kuchár Daniel

Pačai Michal

Samuelisová Karin

Smoradová Alexandra

Zákutná Laura

Zákutná Laura

Crawley Joseph

Sarvaj Filip