Dňa 31.5.2016 sa v rámci Dní Terasy a Európskeho mesta športu opäť uskutočnil už 12. ročník tradičného triatlonu O pohár starostu pre žiakov ZŠ v MČ Košice – Západ . Termín sa prekladal pre nepriaznivé počasie, a preto z oslovených ZŠ ponuku prijali len  ZŠ Kežmarská 30, tradičný súper našej školy, a ZŠ Slobody. Súťaž  slávnostne otvoril starosta MČ Západ Ing. Ján Jakubov,  zástupca starostu Ing. Andrej Sitkár, pracovník komisie T. Grega a  riaditeľ školy Mgr. Fábry. Do akcie sa zapojili aj  zástupcovia RŠ  RNDr. Kukurová, Mgr. Šalátová, ale najmä obetaví pracovníci našej školy Mgr. Ivančo, Mgr. Kropok, Mgr. Janková, Mgr. Péliová, Mgr. Veľká, Mgr. Kováčová,  Mgr. Vámošová  a hlavný organizátor súťaže PaedDr. Valenta. Najdôležitejším fanúšikom tohto obľúbeného podujatia bolo skvelé počasie, ktoré dozeralo na  súťažiacich žiakov. Celkove  ich bolo 87. Úspešní žiaci  dostali medaily, diplomy a vecné ceny, ktoré financovala MČ KE Západ a Rodičovské združenie pri ZŠ T-10. Každý pretekár okrem toho dostal sladkú odmenu za aktívny prístup a obetavosť v súťaži. Za hladký priebeh súťaže ďakujeme aj policajtom MČ Západ a zamestnancom našej plavárne p. Majdákovej, p. Majdákovi, školníkovi p. Sedlákovi a žiakom technickej čaty z VIII.B a VII.A triedy.

Výsledky -XII. ročníka triatlonu

Fotogaléria:

DSCF1204
bwd  Fotka 1/144  fwd