Literárny festival Číta celá škola, ktorý organizujeme v spolupráci s knižnicou KMK, ovládol našu školu už po druhýkrát. Cieľom festivalu je ukázať deťom, že svet kníh sa oplatí objavovať. Tento rok bol naším milým hosťom básnik Valentín Šefčík a pán Tibor Hujdič, ktorého deti poznajú aj ako „pána Mrkvičku“.

Začali sme už v rannej družine. Ďakujeme všetkým mamkám, ockom, babičkám, ktorí čítali našim najmenším, a tak sa vrátili do detských čias.

Pokračovali sme vysielaním v školskom rozhlase. Pán riaditeľ otvoril festival a privítal nášho hosťa, ktorého vyspovedali Dominika Štefančíková z 9. A a Viktória Szabóová z 8.A. Ukázalo sa, že p. Šefčík je nielen skvelým básnikom, ale aj výborným spoločníkom, ktorý má rád deti a humor.

Keďže sme chceli, aby v tento deň nebolo tradičné vyučovanie, presunuli sme sa aj na školské chodby. Čítali sme rozprávky, príbehy o zvieratkách a deťoch, strašidelné aj úsmevné... A aby to bolo ešte zaujímavejšie, svojim mladším spolužiakom čítali ôsmaci a deviataci. Náš hosť navštívil všetkých čítajúcich a každú skupinku potešil  nejakou svojou krátkou vtipnou básňou a čo-to prezradil o sebe. Fantázii sa medze nekládli, a tak sa žiaci mohli obliecť do kostýmov...ako v rozprávke.

Cez veľkú prestávku prišiel medzi nás  aj  pán starosta Mestskej časti Košice-Západ Ján Jakubov, ktorý prečítal úryvok zo svojej obľúbenej knihy. Neskôr sa k nemu pridal aj p. Šefčík.

Nášmu hosťovi sme nedali vydýchnuť. Čakala ho beseda v školskej jedálni. Žiaci ho privítali búrlivým potleskom. On sa im odvďačil básňou, ktorú napísal hneď na mieste. Všetko bolo sťažené aj tým, že v básni musel použiť 8 slov, ktoré vymysleli žiaci. Podarila sa mu! Na pódiu stihol urobiť  aj stojku na rukách a s naším p. riaditeľom odpovedali na kadejaké otázky.

Literárny festival ukončilo podujatie pre žiakov 8. a 9. ročníka  s pánom Tiborom Hujdičom, ktorý je veľkým propagátorom literatúry medzi deťmi a mládežou. Vďaka nemu naši tínedžeri objavili nové zaujímavé knihy.

V piatok 16.10.2015 sme sa síce neučili, ale odniesli sme si viac – lásku ku knihám.

 

Sprievodné aktivity:

Záložka do knihy

 

Fotogaléria - čítanie v družine:

P9280122
bwd  Fotka 1/12  fwd

Fotogaléria - výzdoba:

P9270084
bwd  Fotka 1/21  fwd

Fotogaléria - rozhovor so spisovateľom:

P9280156
bwd  Fotka 1/8  fwd

Fotogaléria - čítanie na chodbách:

P9280177
bwd  Fotka 1/26  fwd

Fotogaléria - čítanie na veľkej prestávke:

P9280233
bwd  Fotka 1/10  fwd

Fotogaléria - beseda so spisovateľom:

P9280250
bwd  Fotka 1/33  fwd

Fotogaléria - stretnutie s p. Hujdičom:

P9280303
bwd  Fotka 1/16  fwd

Fotogaléria - čítanie v triedach:

P9280142
bwd  Fotka 1/21  fwd