Dňa 16.09.2014 sme sa v našej triede stretli s redaktorkou  Rádia Regina v Košiciach. Témou stretnutia bolo ročné obdobie  jeseň a s ním súvisiaca priama činnosť: zhotovovanie šarkanov podľa vlastnej fantázie. Pani redaktorka s deťmi nahrávala rozhovory, ktoré  boli odvysielané dňa 20.09.2014  v rozhlase. Šarkany deti  využili pri spoločnej akcii aj ostatných oddelení ŠKD- šarkaniáde.

Fotogaléria:

20140917_131159
bwd  Fotka 1/3  fwd