Na hodinách biológie v 9.ročníku sme robili 2.praktické cvičenie formou prezentácií, v ktorých sme zhrnuli poznatky z fylogenézy živočíchov. Výhodou bolo, že žiaci si mohli vybrať druh živočícha dobrovoľne. Mali ho čo najpresnejšie zaradiť do živočíšneho systému, popísať základnú charakteristiku, životné prostredie, jednotlivé sústavy orgánov u daného živočícha a zvláštnosti, či zaujímavosti o ňom. Práca sa hodnotila známkou za odbornosť a estetickú úpravu. Pozrite si naše práce...

XI.A

Bačová Soňa

Citráková Viktória

Csomor Róbert

Fabianová Dominika

Fečko Damián

Garbár Lukáč

Hašková Vanda

Hreňo Martin

Kerekeš Kristián

Kolcun Jakub

Kovalik Martin

Kurucová Jana

Ňachajová Veronika

Piga Richard

Poláček Martin

Polák Michal

Sabolová Patrícia

Smoligová Martina

Šoltés Adam

Štofková Anna

Török Patrik

Výrostko Patrik

Sedlák Jakub

XI.B

Benedek Pavel

Buriková Katarína

Dlugošová Michaela

Dorocák Sebastián

Greško Richard

Hrošová Alena

 

Hudák Marko

Hudáková Nikola

Chymčáková Zuzana

Kotora Nikolas

Kubáček Patrik

Lukáč Adam

Pillárová Zuzana

Pintér Marek

Popovičová Patrícia

Šomodi Lukáš

Števčať Mário

Tomčík Dávid

Tomko Štefan

Zink Enriko