Už po druhýkrát sa na našej škole zorganizovala akcia Noc v škole a keďže to bolo z 26.10. na 27.10.2012, tak sme ju nazvali Halloweenska noc škriatka. Tešili sa na ňu deti 3.a 4. ročníkov, hoci záujem bol aj zo strany starších či mladších detí. O 19,00 hod. na deti čakali už pani vychovávateľky. 51 natešených zvedavých detí čakal halloweensky vyzdobený vestibul a prízemie školy, ale hlavne noc plná prekvapení. Deti sa zložili v triedach ,potom nasledovalo čítanie listu od škriatka, ktorý vyzýval deti najmä k väčšej starostlivosti o svoje hračky a školské zariadenie. Nechýbalo ani pohostenie, o ktoré sa postarali naše mamičky. Nasledovalo niekoľko nočných hier. Deti sa zabávali tancom, hrami, aj súťažami. Dobiť energiu si mohli kedykoľvek, stoly boli plné dobrôt a smäd uhasil teplý čajík. Prechod nočnou školou si deti najprv vyskúšali za svetla,  potom len pri baterkách a posledný prechod pre najodvážnejších bol za úplnej tmy a so zvukmi. Večerná hygiena na radosť detí odpadla a napriek pokročilej hodine deťom sa do spacákov nechcelo. Mohli zaspávať pri DVD, rozprávkach, či tichom rozhovore. Aj keď to bola noc plná strašidiel a strašenia, deťom sa páčila a chcú si ju o rok znovu zopakovať. Potvrdili to aj vyjadrenia viacerých: „Bola to najkrajšia noc v mojom živote.“

foto-01
bwd  Fotka 1/66  fwd