Na hodinách občianskej výchovy sme sa okrem iného učili aj o právnych normách, rodinnom a trestnom práve. A to nás inšpirovalo k vytvoreniu prezentácií. Každý sa ju snažil urobiť podľa svojich schopností. Niekto pracoval sám, iní vo dvojici alebo v trojici. Niektorí si vymysleli aj fiktívnu krajinu s fiktívnymi zákonmi. Ako sa nám to podarilo, posúďte.


Dedina AMP

Entropia - Martin Značko, Patrik ERvin Popko

Kocúrikovo - Matúš Isco

Právo v krajina X- Filip Mihalík

Zákony v krajine Luciferovo- Marián Jenčuš

Krajina Meme Faces- Nikola Baloghová, Dominik Ninčáková, Radka Mičáková

M & R spoločnosť

Nadánska republika - Natália Bačová, Dáša Szanyiová

Nezábudkovo- Mária Demková, Magdaléna Janičkanová

Parkostan- Kristián Lacko

Rastíkovo- Rastislav Sabol

Republika XA7- Patrícia Karliková, Ester Pešková

Tadžibas- Tomáš Jakub

Tramtária- Nikola Csomorová