Magistrát mesta Košice,  referát školstva a športu aj tohto šk. roka organizuje mestskú školskú športovú ligu / ďalej MŠŠL /. Po 2 rokoch fungovania MŠŠL sme dvakrát boli vyhodnotení ako najúspešnejšia škola v meste.

V šk. roku  2011/12 sme sa prihlásili do troch športov:

1. streľba zo vzduchovej pušky / žiaci 3. – 9. roč. /-  zodp. Dr. Valenta, Ing. V. Blaško

2. plávanie  / žiaci 1. - 9. roč. / - zodp. Mgr. A. Hermanovský,  Mgr. M. Karabinová

3. atletika    / žiaci 1. - 9. roč. / - zodp. Dr. T. Valenta,  Mgr. K. Veľká

Okno http://www.sport4all.sk

 

Výsledky v plávaní:

Aktuálne výsledky v plávaní:

15. kolo

14. kolo

13. kolo

12. kolo

11. kolo

10. kolo

9. kolo

8. kolo

7. kolo

6. kolo

5. kolo

4. kolo

3. kolo

2. kolo

1. kolo

Celkové výsledky:

výsledky chlapci a dievčatá


Celkové výsledky po 1. až 4. kole:

dievčatá

chlapci

 

Celkové výsledky po 5. až 9. kole:

dievčatá

chlapci


Celkové výsledky po 9. až 12. kole

dievčatá

chlapci

Okno Fotogaléria odovzdávania cien po 1. až 4. kole

Okno Fotogaléria odovzdávania cien po 5. až 8. kole

 

Výsledky v atletike:

Aktuálne výsledky v atletike:

5. kolo

4. kolo

3. kolo

2. kolo

1. kolo

Celkové výsledky:

výsledky jednotlivci

výsledky družstvá


 

Výsledky v streľbe:

Aktuálne výsledky v streľbe:

2. kolo

1. kolo