Dňa 16.decembra 2011 ( v piatok) sa na prvých dvoch vyučovacích hodinách konalo školské kolo Geografickej olympiády pre žiakov druhého stupňa. V školskom kole súťažiaci vypracovali na prvej hodine za 45 minút test písomnej časti, zložený z monotematickej časti bez atlasu (10 b.), teoretickej časti bez atlasu (40 b.) a z poznatkov o miestnej krajine (10 b.) v celkovej hodnote 60 b. V druhej časti riešili súťažiaci praktickú časť testu – úlohy zamerané na zručnosť práce s atlasom a mapou a na orientáciu v hodnote 40 b. s použitím pomôcok.

V prípade celkovej rovnosti bodov o umiestnení rozhodli lepšie výsledky v teoretickej časti testu, ďalej v monotematickej časti. Úspešným riešiteľom olympiády sa v jednotlivých kategóriách stal ten žiak, ktorý dosiahol v školskom kole minimálne 55 bodov.

Do obvodného kola 7. februára 2012 postúpia z každého ročníka prví dvaja súťažiaci. Pozrite si výsledky úspešných riešiteľov

Víťazi školského kola

 

Výsledky