Že sa dá noc stráviť aj v škole, si vyskúšali deti ŠKD 3.a 4.ročníkov z piatka na sobotu 16.12.-17.12.2011. Úderom 19,00 hodiny si pani vychovávateľky prevzali  všetky nedočkavé a naradostené deti. Napočítali až 36 odvážlivcov! Zložili sa v triedach, ktoré sa na jednu noc stali ich spoločnou spálňou. Deti mali najskôr nájsť odkaz od škriatka - list , ktorým sa prihovoril deťom a ktorého domovom je škola v noci. Potom sa stretli s p. knihovníčkou. Tá im čítala rozprávky s vianočnou tematikou. Deti sa aktívne zapájali do deja a odpovedali na otázky.

Pred ďalšími činnosťami sa všetci posilnili koláčikmi, džúsikmi a inými dobrotami, za ktoré patrí vďaka našim mamičkám. Nasledovalo niekoľko nočných hier v telocvični s baterkami a ďalšie pohostenie, teplý čajík a zábava pokračovala teplákovou párty. Prebehli voľby miss a missáka, ktorej porotcami boli samotné deti. Víťazkou  dievčat sa stala Saška Gedrová, z chlapcov vyhral Kubko Jenčuš, obaja zo IV.A triedy. O polnoci si deti vyskúšali svoju odvahu, keď tmavými chodbami bez svetla mali prejsť celou školou a mohli nazrieť do svojich tried aj v noci.Za jednou katedrou ich čakalo naozaj prekvapenie v podobe kostry. Na radosť detí večerná hygiena odpadla, a tak sa pomaly ukladali k spánku. Aj keď už bola pokročilá hodina, deťom sa spať nechcelo. Niektoré už oddychovali v spacákoch, no iné sa ešte venovali pokojným hrám. Dúfame, že touto akciou sa nám podarilo zmeniť školu zo vzdelávacej inštitúcie na školu plnú uvoľnenej atmosféry, hier, súťaží, dobrodružstiev,nezabudnuteľných zážitkov a priateľstiev.

 

Fotogaléria 1

skriatok_1_01
bwd  Fotka 1/27  fwd

 

Fotogaléria 2

skriatok_2_01
bwd  Fotka 1/23  fwd